Het roer moet om

Mark vind hogere belastingen een goed idee.
Mark vind hogere belastingen voor meer collectieve uitgaven ook een goed idee.
Joop aan het drammen
Joop aan het drammen voor hogere collectieve uitgaven.

VVD verkiezingstekst uit 1977:

Het staatssocialisme van Den Uyl Rutte bedreigt ons. Bijna alle groei gaat op aan collectieve voorzieningen. Uw persoonlijk inkomen blijft achter.

Waar blijft de keuze-vrijheid voor de burger?

De VVD Het FvD heeft vele malen gewaarschuwd. Het Centraal Planbureau geeft ons nu gelijk ………..

U kunt ons daarbij steunen door lid te worden van de VVD het FvD ….

Verkiezingscampagne 1977 2020

The horrible Robert Mugabe is gone!

The bastard is gone

Seven years ago I wrote a piece to ask for attention in removing this man from power.

Inevitably, yet after waiting a very long time, it has happened !

The Hitler of southern Africa is gone. The stinking hyena, the epitome of corruption and violence has died.

The man who ruined Rhodesia with his communist friends from China, who took Zimbabwe into his claws and wrecked it beyond recognition of the prosperous country it was in the 1960s and 1970s.

I rejoyce in a new era for Zimbabwe without this man. Rebuild the pearl of southern Africa!

17 Maart 1948

Dat was de dag dat in Brussel, in “het paleis der Akademiën” het verdrag van Brussel werd ondertekend.

Nederland was verwikkeld in een koloniale oorlog, zelf bankroet en nog grotendeels afhankelijk van buitenlandse (Amerikaanse) steun om het hoofd boven water te houden.

In deze context leek het een goed idee om een verdrag te ondertekenen dat een politieke, militaire en economische samenwerking tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg nastreefde.

“De Europese Unie” (sic) , aldus de Franse minister Bidault, “is een grote politieke daad waarvan geen terugkeer meer mogelijk is”.

De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, baron van Boetzelaer, memoreerde dat de ondertekening van het Verdrag van Brussel een keerpunt betekent in de traditionele (neutrale) politiek van Nederland.

De recente stemming die in Groot-Brittannië zal leiden tot het verlaten van deze Europese Unie, “waarvan geen terugkeer meer mogelijk is”, laat zien dat er wel degelijk een terugkeer mogelijk is. Nederland anno 2016 staat er heel anders voor dan in 1948.

De Europese Unie is verworden tot een niet-democratische constructie, waarin de belangen van de burgers ondergeschikt zijn geraakt aan de belangen van multinationals en financiële conglomeraten die slechts tot doel hebben een kleine groep te verrijken ten kosten van de grote meerderheid. Alhoewel ik zeker geen socialist ben, stuiten mij de vanzelfsprekendheid waarmee onze wetgeving wordt opgesteld ten behoeve van multinationals (TTIP), de reddingsakties ten behoeve van de €  opdat grote banken hun winsten kunnen behalen, de manier waarop mijn pensioen door de geldpolitiek van de ECB onderuit wordt gehaald opdat Italianen en Grieken ongehinderd geld kunnen lenen, nogal tegen de borst. Daarbovenop komt nog de ongecontroleerde toestroom van enorme groepen mensen uit Afrika en het Midden-Oosten, die schijnbaar ongehinderd Europa binnen lopen, daarbij aangemoedigd door de houding van de Duitse regering (“wir schaffen das ..”) , waarna zij zich hier nestelen in onze verzorgingsstaat om gedurende de komende drie generaties allemaal een uitkering te genieten.

Al deze zaken gebeuren zonder een schijn van democratische afstemming en controle. Toen in 2005 het Nederlandse volk tegen de Europese grondwet stemde, werd deze wet later toch aangenomen als “verdrag van Lissabon”.  Het dit jaar verworpen associatieverdrag tussen de Oekraïne en de EU wordt toch gewoon uitgevoerd. Waar is hier de legitimiteit?  Waar is de soevereiniteit? Deze ligt bij een ongekozen Europese Commissie, die zich laat gelden alsof zij de waarheid in pacht heeft.

Het wordt tijd om het verdrag van Brussel te herzien en een nieuw begin te maken, want het EU wangedrocht heeft zijn langste tijd gehad.

 

De VVD is een soort augiasstal

Goed nieuws !

In een eerdere post (en nog een daarvoor) had ik al opmerkingen over het de VVD van Rene Leegte, en wat een holle vat zonder inhoud (op het gebied van duurzame energie) de VVD is geworden – in de dagen van Pieter Winsemius was dat wel anders.

Echter, Leegte was niet alleen een kernenergieproponent zonder visie, hij deed dit ook met geheime inkomsten – en past daarmee in het rijtje corrupte VVD’ers dat de laatste tijd in “een groot complot” ten val gebracht is. (Zo’n complot heeft trouwens iets Levantijns, niet iets wat je in Nederland zo snel verwacht – bedankt voor deze leuke draai Edith Schippers. Het geeft echter vooral aan dat je zelf niet in staat bent dingen netjes af te handelen, dan is zo’n complottheorie erg handig, en daarom kom je het in het onverlichte buitenland vaak tegen) .

Nu de grootste olie en gas leugenaar weg is, hoop ik dat de VVD schaliegas definitief afwijst.

 

Muninn version 1.6 released

Today I released a new version of Muninn, my password database.

 

New features :

  • The ability to dump all account information to a textfile is now present.
  • Changing the master password can now be executed. All passwords are re-encrypted with the new master password.

 

De VVD wordt getypeerd door mensen als Rene Leegte

Wat een ongelofelijke draaikont en fossiele brandstoffanaat is Rene Leegte :

DEN HAAG
VVD-Kamerlid René Leegte bood zaterdag zijn excuses aan voor een telefoongesprek dat hij in de trein voerde over de gaswinning in Groningen. Leegte belde na het werkbezoek vrijdag aan het door aardbevingen getroffen Groningen met een andere VVD’er.
 
Tweede Kamerlid Rene Leegte (VVD) Foto: ANP
 

Maar ook omstanders konden het gesprek over onder meer de te volgen VVD-lijn in deze kwestie volgen. En dat leidde ook zaterdag nog tot boze reacties op Twitter. Leegte: „Ik bied mijn excuses aan voor het voeren van een telefoongesprek over een gevoelig onderwerp terwijl ik in de trein zat. Daardoor is onnodig onrust ontstaan over de wijze waarop de VVD kijkt naar de problemen in Groningen. Voor de VVD staat de veiligheid van de gaswinning voorop. Wij steunen het besluit van het kabinet om de gaswinning fors terug te schroeven.”

Leegte pleit voor tijdrekken en het misleiden van de Groningers, opdat zijn Haagse rekening gevuld blijft worden met aardgasgeld. Het feit dat inwoners van Groningen hun huizen verwoest zien worden door de gasaardbevingen vindt hij iets dat zo lang mogelijk moet worden ontkend : “We blijven op de lijn dat we verband gaswinning en aardbevingen moeten onderzoeken.” [zodat we proces vertragen, winning hoog blijft] .

 

In een eerder artikel wees ik al op de schaamteloosheid waarmee deze man ons aan de kernenergie en fossiele brandstoffen denk te te binden. Moge hij bij de VVD snel plaats maken voor iemand met meer visie en wijsheid. Weg met deze leeghoofd.

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Een citaat uit 2002 :

“…. Een regering mogen we niet kiezen, een premier, een burgemeester, een commissaris van de Koningin ook al niet. Een vice-voorzitter van de Raad van State ook niet, een bestuur en voorzitter van de Algemene Rekenkamer ook niet, de ombudsman ook niet, al die besturen en voorzitters van de vele (bestuurs)schappen die ons land rijk is ook al niet et cetera. Eens in de vier jaar mag het stemvee, wij dus, opdraven om ons een gemeenteraad, provinciale Staten of een Tweede Kamer te kiezen en daarna bepaalt de politiek-bestuurlijke elite van ons land wel hoe en in welke samenstelling wij worden geregeerd. De Eerste Kamer wordt uiteraard niet door het plebs gekozen, daar is dit college veel te deftig voor, maar komt via getrapte verkiezingen tot stand. Vier jaar lang hebben wij slechts lege briefjes in te brengen en daarna is het een dag feest het feest der democratie en dan weer vier jaar lang je kop dicht houden. En als het je niet aanstaat dan ga je maar emigreren, het is tenslotte hun land en niet het onze.

De politieke partij heeft afgedaan als instituut voor democratische besluitvorming en meningsvorming. De partij-elite bepaalt zelf wel wat goed is,wat het politiek programma wordt,  hoe de kandidatenlijst voor de vertegenwoordigende organen wordt samengesteld en wat de volgorde daarvan is, wie de partijleider annex lijsttrekker wordt, wie minister, wethouder of gedeputeerde wordt, wier er burgemeester, commissaris van de koningin, topambtenaar, Kroonlid van de SER, lid wordt van een hoog college van staat, et cetera. Het is ronduit beschamend en heeft niets, maar dan ook niets met democratie te maken……… Het is een volstrekt incestueus circus geworden van zichzelf benoemende en aanvullende politiek-bestuurlijke elite.”

En zo besprak, kort voor zijn dood,  Pim Fortuyn in zijn boek “De puinhopen van acht jaar Paars” de stand van democratie in Nederland aan de vooravond van de landelijke verkiezingen in 2002.  Twaalf jaren later is de stand van zaken niet veranderd. Nog steeds regeert een incestueuze kliek het land, nog steeds valt er weinig direct te kiezen.  Wie nu zijn boek leest ziet dat de problemen die hij signaleerde (in de jaren negentig van de vorige eeuw) nog steeds voortbestaan. Zelfs de mensen zijn niet veranderd – nog steeds zitten wij opgescheept met mensen als “burgemeester Dikkerdak Rotterdam” (Ivo Opstelten, nu minister onder draaikont Mark Rutte), Willem Vermeend (elke week in de Telegraaf met fantastische nieuwe inzichten) en zelfs de de verschrikkelijke Ad Melkert, indertijd door Fortuyn met pek en veren het land uitgejaagd, welke heeft aangekondigd weer politiek aktief te gaan worden.

Ik verwacht dan ook niet dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een verandering zullen brengen. De impasse waarin Nederland zich bevindt, het langzame afglijden waarin een grote passieve massa mensen zich laat pamperen met toeslagen, subsidies en gratis gezondheidszorg die moet worden opgebracht door een steeds kleinere groep werkenden die steeds meer belastingen betalen, wordt niet opgelost door de farce van een gemeenteraadsverkiezing waarin we niet eens de wethouders en burgemeester mogen kiezen, laat staan de ambtenaren die achter de schermen het daadwerkelijke bestuur van een gemeente vormen.

Er lijkt echter wel hoop te gloren aan de horizon. Het “stemvee” (zoals Fortuyn het niet onterecht noemde) weigert steeds meer om mee te doen aan het regentensprookje. De meerderheid van de Nederland lijkt inmiddels door te hebben dat er echt niets te kiezen valt, en weigert om een stem uit brengen – de opkomst voor de gemeenteraads/provinciale/landelijke verkiezingen daalt al jaren gestaag tot een verhouding  van het totale kiesvolk die nauwelijks meer representatief te noemen is. Duidelijker kan het gevoel van ontevredenheid niet worden uitgebracht, en daarom blijft Fortuyn’s analyse nu nog steeds relevant.

 

Fyra debakel

Bij het lezen over de pogingen, in Nederland een hogesnelheidslijn te bouwen en te gebruiken valt op hoe beschamend amateuristisch en achterlijk de Nederlandse Spoorwegen eigenlijk zijn.

NS – Nederlandse Spoorwegen – dekt eigenlijk de lading niet. Spoorwegen hebben wij niet, meer een soort hypervol forenzennet vol met stoptreinen die in andere landen als ‘Regionalbahn’, ‘Pendeltåg’ of iets soortgelijks bekend staan.

Waarom lukt het ons niet om een trein harder te laten rijden dan 160 km/u ? Uit het boek ‘Geschichte der Deutschen Bundesbahn’ komt het volgende stukje :

“Aber dann ab 1970 kamen die 145 Exemplare der Serien 103 natürlich doch; die Utopie wurde Alltag. Ab 1971 wurden sie vor den in Zweistundentakt nur mit Erster Wagenklasse fahrende Intercitys eingesetzt, die dann auf immer längeren Abschnitten auch wirklich 200 km/h fahren durften”

DB103

DB103 1

De (West-)Duitse spoorwegen reden dus vanaf 1970 met hun IC treinen volgens plan stukken met 200 km/h.  43 jaren later lukt het de Nederlandse spoorwegen nog steeds niet om deze dienstregeling ook maar bij benadering te evenaren.

Andere wapenfeiten die onderbouwen hoe wij achterlopen op andere landen:

  • De Franse spoorwegen SNCF rijden sinds 1981 met hun TGV, welke in de reguliere dienst snelheden tot 320 km/u haalt.
  • In Japan rijdt al sinds de jaren 60 de Shinkansen trein, met snelheden tot 320 km/u.
  • De Duitse ICE trein rijdt sinds 1985 door Duitsland en haalt snelheden tot 300 km/u.

De NS moeten hun concessie voor de HSL afstaan en een andere partij, die wel met dit soort treinen overweg kan, ruim baan geven om ons in Nederland wel met een goed werkende HSL van dienst te zijn.

Good old George W Bush nostalgia

During a clean-up of my bookshelf I ran into an old excerpt from a newspaper (Doonesbury by Garry Trudeau).

I immediately felt a surge of “Bush nostalgia” ! Judge for yourself:

George W Bush

Pim Fortuyn 10 jaar dood

 

Fortuyn doodgeschoten

10 jaren geleden werd Pim Fortuyn doodgeschoten door een intolerante gek, Volkert van der Graaf.

de moordenaar van Pim Fortuyn

Fortuyn’s strijd tegen elitaire, ondemocratische en arrogante gezagsstructuren is nog steeds actueel. Waarom heb ik als burger nog steeds geen grip op de keuze van:

  • De burgemeester van mijn woonplaats?  De man/vrouw, die in mijn woonplaats verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde, is aan de burgers in zijn/haar gemeente geen verantwoording verschuldigd. Hij/Zij heeft wel grote invloed op mijn persoonlijke veiligheid. Benoemd door de kroon.
  • De commissaris van de koningin? Een functie met een hoog Bobo gehalte, maar feitelijk wel de hoogste bestuurder in mijn provincie. Benoemd door de kroon.
  • Het staatshoofd? Benoemd zichzelf in Nederland en kan alleen afkomstig zijn uit een familie die zichzelf zeer bijzonder vindt, maar waar bij nadere inspectie een hoop op aan te merken is. Aan ons opgedrongen in 1815 bij het Congres van Wenen en tot de dag van vandaag een bloedzuiger van formaat voor de samenleving.

 

Fortuyn was een eigenwijze dandy, een relnicht die het heerlijk vond om de vinger op de zere plek te leggen. Oplossingen had hij niet voor de problemen die hij benoemde, maar het feit dat hij deze benoemde maakt hem uniek. Rust in vrede, Pim Fortuyn!