Muninn 4.4 uitgebracht

Muninn 4.4.0 is uitgebracht. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Wijzigingen

  • Muninn plaatst nu een logboekmelding van belangrijke wijzigingen in een aparte logboektabel. De logboektabel geeft inzicht in de uitgevoerde wijzigingen aan de database, zodat eventuele wijzigingen waar problemen mee zijn, kunnen worden opgezocht. Het logboek kan worden doorzocht met een zoekterm, of met een selektie van itemlabel en login:
  • Meer dan 2 aanmeldingpogingen met een fout hoofdwachtwoord worden gelogd.
  • Aanmeldingen met een fout hoofdwachtwoord worden nu beperkt tot 5 pogingen, daarna sluit het programma.
  • Diverse kleine verbeteringen aan GUI en wachtwoordafhandelingen.

Muninn kan worden gedownload via de links in de balk hiernaast.