De Windcentrale

Voor wie zelf zijn electriciteit wil opwekken, wordt dan mede-eigenaar bij :

En maak je zelf onafhankelijk van stijgende stroomprijzen en op winst beluste energieleveranciers.

Wist U dat als de olieprijzen stijgen, uw met wind opgewekte stroom bij Nuon ook duurder wordt? Het is verbazingwekkend dat de wind in Nederland een prijs heeft die gekoppeld is aan olie uit het midden-oosten. Je zou verwachten dat slechts aanleg, onderhoud en netaansluiting in de kostprijs van een windturbine zitten. Neen, dit is niet zo en in feite wordt U belazerd met een willekeurig schommelende prijs. Een mooie leugen van de energiesector, een sector waar veel geld wordt verdiend aan onwetendheid.

Een andere leugen van die sector is het feit, dat als zij zegt groene stroom leveren, zij eigenlijk alleen maar een eigendomscertificaat van een oude waterkrachtcentrale in Noorwegen in bezit heeft. De Noorse stroom bereikt U nooit, maar wordt ter plekke door Noren (en Zweden) gebruikt.

Uw echte stroom komt gewoon uit een bruinkoolcentrale in Duitsland, of de kerncentrale in Borssele. Ondertussen doet uw leverancier alsof U met uw keuze voor groene stroom een actieve bijdrage levert aan de omschakeling naar duurzaamheid.

Onze overheid maakt het overigens ook bont. Energie van een eigen windturbine, die je aan jezelf levert, is nog steeds aan energiebelasting onderhevig. Een levering die in commercieele zin geen transactie is, want een levering aan jezelf kun je niet als aankoop of verkoop betitelen, wordt door de overheid op wazige gronden wel als transactie gezien.

Het doel is duidelijk : De armlastige staat heeft dringend geldt nodig om graaiende bankiers te steunen en corrupte Grieken nog een lening te verstrekken. De Euro, dat wangedrocht, moet immers in leven blijven. Daartoe berooft zij haar eigen burgers, ook als die zich proberen te onttrekken aan fossiele brandstoffen.

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord