Thunderbird versie 31 SSL/TLS probleem – voer geen update uit

De laatste release van Thunderbird (31.0) heeft een SSL/TLS certificaat fout (en ook hier). Dit betekent dat met deze release het niet mogelijk is om boks.com IMAP emails binnen te halen.

Tijdelijke oplossing :

 • Voorkom dat Thunderbird zichzelf naar versie 31.0 opwaardeert. Ga naar Voorkeuren/Gevanceerd/Update en schakel Updates uit :

Thunder_update

 • (Af te raden) Gebruik een andere mail client (Apple Mail)

De Mozilla gemeenschap is bezig een fix te schrijven, dus daar moet op gewacht worden.

 

 

ASN Bank, de bank voor morgen

De idealisten van de ASN Bank (waar de schurken van de SNS bank achter zitten) stuurden mij vorige week dit bericht :

De ASN Bank wijzigt de rente van onderstaande rekening(en) per 23 juli 2014.

Nieuw rentepercentage Oud rentepercentage
ASN Jeugdsparen 2,2% 2,5%


De rente van uw rekening(en) is op jaarbasis en variabel. Dat betekent dat de ASN Bank op elk moment de rente kan wijzigen. Met het ASN Rentebericht blijft u op de hoogte.

Klik hier voor meer informatie over alle rentetarieven van de ASN Bank.

Bij jeugsparen staat het geld jaren vast – tot de kinderen 18 jaar oud zijn. In feite een enorm lang lopend deposito. Dan verwacht je toch wel een mooie rente.  Toch presteert deze bank het om je een poot uit te draaien en de rente nog meer te verlagen, Schande!! Als je weg wilt van de jeugdspaarrekening dan wordt dit geweigerd en inderdaad, ergens in de voorwaarden staat dit sluiks vermeld. Kortom, ze ******* je waar je bij staat.

O ja, als je bij deze fijne bank debet rente betaalt, betaal je zo’n 12% rente.  Leuk he, dat verschil met de creditrente.

 

 

 

Other software activities

hanlogo

In my professional activities, I teach electronic and embedded systems engineering :

Lesgeven op de HAN

In addition to teaching engineering principles, I also write software intended for educational use. One of the more recent things I wrote is a GUI wrapper around Segger’s J-Link probe software  for programming and flashing ARM Cortex targets.  For those of you  that are looking for this application or  other educational software, please visit my work website at the Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Embedded Systems Engineering.

Muninn 1.2 released

A “good login policy” dictates the usage of strong passwords. When a website or other access system asks you to “Enter your new password” you must come up with something that is hard to link to you or the login.  Although a good starting point, in practice this is mitigated by the fact that nobody can remember more than a handful of random passwords – you see that a typical person will enter the same password everywhere, rendering the “good login policy” useless. Once the password has been discovered or retrieved, all logins of this person are compromised.

Muninn resolves the memory problem for passwords, and in this new version the “good login policy” is also served – Muninn now has its own random password generator.

I incorporated the APG password generator (which is present on my FreeBSD system but not widely known in the Windows world) into Muninn. Normally , I would use APG for generating passwords, but it involves starting a shell and typing the apg command. In Muninn, things are easier:

When the account fields entry dialog window  is modal, an APG button is present. APG generates passwords based on the preferences presented in the dialog window.

Munnin_ingave

Coming up with yet another inventive password is now easier than ever !

Munnin Binaries can be found on my FTP server in the muninn directory.

Kalender version 2.0 released

My Birthday and events calender (called “Kalender” after the Dutch word for calender) was released as version 2.0 today.

Kalender

The program now sports a detached picture window, as opposed the old picture window in the main program. His was done to accommodate different picture sizes and formats more easily.

The languages features were updated and the program can be used in Dutch, German or English now.

A column indicating the age of the event has been added.

And a number of small bug fixes have been applied.

Kalender 2.0 is released on :

– Apple Mac OS X 10.6 and higher

– MS Windows 7 and higher, in 32 and 64 bit variants.

– FreeBSD 10.0 64 bit variant. Please not you will have install wxWidgets and SQLite3  yourself on this platform (no port mechanism has been introduced yet).

Please take notice that Kalender’s database file structure is completely platform-independent. The makers of SQLite3 have done a very nice job of maintaining binary compatibility for SQLite databases and this application can take advantage of that fact (SQLite3 excels in many other aspects too…. it is a super database). This means an event database which was created on Apple Mac OS X can be used without any issues on Windows or other platforms, or vice versa.

Kalender Binaries can be found on my FTP server in the kalender directory.

Muninn 1.1 release

My account and password database Muninn, was released in version 1.1 today. This is a bug fix and language extension release.

– The program can now be used in three languages : Dutch, German and English.

– Various small errors were fixed.

– Entering password is now easier. The copy and paste buffer can be used to paste a password from another source into the password fields. Be careful though, pasting a wrong word isn’t checked using this way.

– When the general password hasn’t been entered, the system beep is heard.

– column sizing is now automatic and stored in the application configuration file.

Muninn is released on :

– Apple Mac OS X 10.6 and higher

– MS Windows 7 and higher, in 32 and 64 bit variants.

– FreeBSD 10.0 64 bit variant. Please not you will have install wxWidgets, SQLite3 and Botan yourself on this platform (no port mechanism has been introduced yet).

A Linux variant will be released at some point (I prefer FreeBSD to Linux so I do not have a Linux system at my disposal).

Please take notice that Muninn’s database file structure and encryption/decryption are completely platform-independent. This means a password database which was created on Apple Mac OS X can be used without any issues on Windows or other platforms, or vice versa. You must however, maintain the same master password if you use the file on multiple computers.

Munnin Binaries can be found on my FTP server in the muninn directory.

Muninn, de Login en Wachtwoord database is bijna klaar

Muninn, mijn nieuwe applicatie om logins en passwords gemakkelijk te onthouden, is bijna klaar. Een beta versie heb ik al  geplaatst in op de FTP Server.

Muninn is een snelle gemakkelijke login en password database. In tegenstelling tot anderen heb ik deze geschreven met het oog op :

 • Maximale eenvoud. Geen poespas met vele mogelijkheden en invulvelden.
 • Modern. Geen archaïsche GUI interface, maar gewoon wxWidgets 3.0 .
 • Cross-Platform :
  • Apple Mac OS X 10.6.8 en hoger
  • Microsoft Windows 7 en hoger, in i386 en x86_64 variant
  • Linux x86_64 Debian installer
  • FreeBSD 10 x86_64
 • Niet web-gebaseerd. Informatie die over het internet wordt verstuurd is kwetsbaar. Muninn bewaart de informatie op de lokale schijf.

Een afbeelding van de beta versie is hier :

Dit is de Mac OS X versie, anderen volgen nog.

Rampspoed en problemen in 2004 met de klussenier Cees Kamp

Inleiding

Zoekt U een aannemer voor de verbouwing van uw badkamer of een soortgelijke klus? Bent U echter geschrokken van de prijzen die een grote aannemer rekent voor een dergelijke taak? Waarschijnlijk hebt U eraan gedacht om een kleinere, zelfstandige aannemer in dienst te nemen. Wij dachten daar ook aan. En zo kwamen wij in januari 2004 in contact met de heer Cees Kamp, franchisenemer van de Klussenier B.V.

Zijn verhaal

De klussenier Cees Kamp luisterde naar onze wensen (de verbouwing van een badkamer, het gereed maken van een keuken voor de plaatsing van een nieuwe keuken, het zagen en plaatsen van een binnendeur en diverse andere, kleinere, zaken). Hij vertelde dat hij aan de TU Delft Bouwkunde had gestudeerd en dus niet als klusjesman wilde worden gezien, maar meer als een (verdwaalde) architect/ constructeur. Onze plannen kon hij zeker verwezenlijken, binnen een maand zou het klaar zijn en voor een schappelijke prijs (een derde van wat een aannemer ons had gevraagd) zou hij aan de slag gaan.

Daarom gingen we in zee met Cees Kamp.

En wat er van terecht kwam ………..

Cees Kamp ging echter niet aan het werk…… Hij verscheen de eerste dag om de sleutel op te halen en gaf deze sleutel prompt door aan zijn, ons tot dan onbekende, hulpje Marco Sizoo. Deze Marco, voormalig werktuigbouwer in dienst van de firma Skill, had besloten om in het aannemingsvak te stappen. Een nobel streven voor hem, maar niet voor ons. Wij waren niet gecharmeerd van Marco’s gebrek aan ervaring en vakopleiding. Zijn goede wil en ijver voorkwamen niet dat hij over de simpelste klussen uren langer deed dan de gemiddelde vakman.

Cees Kamp was in het huis dus niet te vinden. Hij was echter wel zeer aktief bezig om mij lastig te vallen. We hadden door problemen bij de hypotheekverstrekker het geld voor de aanbetaling van de nieuwe badkamerspullen nog niet kunnen ontvangen en Cees Kamp was zeer opdringerig dat wij hem dat geld zo snel mogelijk moesten geven, anders kon hij de badkamerspullen niet aanschaffen. Dit klonk redelijk. Met een spoedopdracht van de bank boekten wij 5 dagen te laat het bedrag over op zijn rekening.

Na drie weken was er van met badkamer nog steeds niets gebeurd. Alle oude meubilair was weggehaald, maar verder niets. Geen aanleg van water of elektriciteit was gebeurd. De spullen waren besteld, volgens Kamp, maar nog niet aangekomen. Marco had met spaanplaat de muur bedekt, alhoewel dit in een badkamer een zwakke ondergrond is.Verder weigerde hij om de badkraan te plaatsen op de plek waar wij dat wilden. Ondanks felle protesten had hij geen boodschap aan wat wij (de klant) wilden. Kamp klaagde dat wij hem een vertraging hadden bezorgd door dat badkamergeld niet onmiddelijk te verschaffen.

Kamp en Marco slaagden er ook niet in om de binnendeur te plaatsen – het beton van de muur was te hard voor hem om een gat in te zagen. Daarvoor huurde Kamp een externe firma in, welke (met het goede gereedschap) inderdaad een mooi gat zaagde. Cees Kamp vergat echter om ons om toestemming hiervoor te vragen. Hij presenteerde wel achteraf aan ons de rekening – of we die maar wilden betalen. De twijfels over Cees Kamp begonnen zich bij ons te vestigen.

Aangezien de badkamer stillag en Marco, na het zetten van een binnendeur (die later zo krom als een hoepel bleek), geen klus meer had gaf ik hem uit arren moede maar de opdracht, op zolder een plafond te timmeren. Deze opdracht, welke door een ervaren timmerman in anderhalve dag zou kunnen worden gedaan, werd mij door Marco na 2 dagen als een opdracht voor 8 dagen opgegeven!

De loze beloften, leugens en ontvreemding van geld door Kamp

Ik heb Marco toen onmiddelijk opdracht gegeven, te stoppen met de plafonds. Toen  kregen we een ernstig gesprek met hem en Kamp, waarin wij de zaken ’toch zeker verkeerd zagen’. We informeerden ook naar de badkamerspullen. Volgens Kamp waren deze in aantocht.

De volgende dag ben ik zelf gaan informeren bij Raab Karcher (de bouwstoffenhandel waar de bestelling voor santair was gedaan)  waar onze badkamerspullen waren. Raab Karcher vertelde ons (4 weken na de bestelling door Kamp) dat de spullen nooit besteld waren! Dit had te maken met de slechte kredietwaardigheid van Kamp, aldus Raab Karcher, die bij het BKR in Tiel een controle op Kamp had laten uitvoeren. En mensen met een slechte kredietwaardigheid konden geen spullen bestellen. Maar onze aanbetaling dan aan Kamp? Die was nu juist bedoeld om zonder krediet de badkamerspullen te kopen? Daar wist Raab Karcher ook niets van. Kamp had bij Raab Karcher geen woord over een aanbetaling genoemd.

Kamp had ons dus een maand lang voorgelogen over deze spullen. Bovendien had hij onze aanbetaling in eigen zak gestoken.

Na confrontatie van hem met deze gegevens gaf hij alle schuld aan Raab Karcher. Het was beslist niet zijn schuld dat dit zo was gegaan. Hij zou echter de volgende dag dit persoonlijk bij Raab Karcher gaan rechtzetten.  Ook dit liet hij na en toen hebben wij Kamp en Marco Sizoo onmiddelijk laten vertrekken.

Raab Karcher (en in het bijzonder hun huichelachtige werknemer Paul Bandura) gaat ook niet vrij-uit. Later bleken de spullen wel degelijk aanbetaald te zijn (Kamp had dit uiteindelijk toch gedaan), maar Raab Karcher weigerde deze aan ons over te dragen nadat wij met Kamp hadden gebroken. Ondanks dat wij konden bewijzen dat de sanitaire artikelen voor ons bestemd waren, en met ons geld waren betaald, deden zij alsof hun neus bloedde. Ons vermoeden was dat zij met Kamp een deal hadden gesloten waarvan wij uiteindelijk de dupe moesten worden. Aanbetaling weg en geen spullen! Raab Karcher vind ik derhalve ook een oubetrouwbare leverancier.
Toen kregen wij met de organisatie de Klussenier B.V te maken. Deze was inmiddels echter failliet ! Alle aktiviteiten zijn overgenomen door branchegenoot het Klushuis uit Barneveld. Dit is echter niet duidelijk als je naar de Klussenier gaat.. Kamp offreerde ons een contract op naam van de Klussenier B.V, alhoewel deze B.V eigenlijk failliet was. Achter Kamp zelf gaat ook nog een schimmige B.V  (Master Train) schuil. Ook deze verscheen plotseling ten tonele bij ons conflict. Daarvoor deed Kamp het voorkomen alsof hij een eenmanszaak was.

En nu

Wij zijn voortreffelijk uit de brand geholpen door de firma van Blijderveen uit Ommeren. Deze fantastische vaklui hebben in twee weken de gehele klus, die Kamp had laten zitten, geweldig opgelost. Wij hebben nu een zeer mooie badkamer die Kamp nooit zo had kunnen bouwen. Ook de kromme binnendeur van Marco is door hun professioneel vervangen. Ik raad deze firma dan ook absoluut aan.

Ons geld is nog steeds niet terecht. Wij hebben Kamp voor de rechtbank gedagvaard en wachten het vonnis van de rechter af. De deurzaagfirma heeft ook nog steeds zijn geld niet, ondanks een incassovordering aan Kamp.

Ik waarschuw iedereen dan ook om niet met Kamp in zee te gaan. Hij is niet vakbekwaam, niet eerlijk en heeft financiële problemen die hij probeert op te lossen met uw geld. Waak voor de beunhaas !

Gegevens

Kamp presenteert zich als:

Cees Kamp (Master Train B.V)
Tarweveld 35
3902 GA Veenendaal

En de firma Blijderveen uit Ommeren:

Johan & Andre van Blijderveen
Ommerenseveldweg 65
4032 NB Ommeren

Fyra debakel

Bij het lezen over de pogingen, in Nederland een hogesnelheidslijn te bouwen en te gebruiken valt op hoe beschamend amateuristisch en achterlijk de Nederlandse Spoorwegen eigenlijk zijn.

NS – Nederlandse Spoorwegen – dekt eigenlijk de lading niet. Spoorwegen hebben wij niet, meer een soort hypervol forenzennet vol met stoptreinen die in andere landen als ‘Regionalbahn’, ‘Pendeltåg’ of iets soortgelijks bekend staan.

Waarom lukt het ons niet om een trein harder te laten rijden dan 160 km/u ? Uit het boek ‘Geschichte der Deutschen Bundesbahn’ komt het volgende stukje :

“Aber dann ab 1970 kamen die 145 Exemplare der Serien 103 natürlich doch; die Utopie wurde Alltag. Ab 1971 wurden sie vor den in Zweistundentakt nur mit Erster Wagenklasse fahrende Intercitys eingesetzt, die dann auf immer längeren Abschnitten auch wirklich 200 km/h fahren durften”

DB103

DB103 1

De (West-)Duitse spoorwegen reden dus vanaf 1970 met hun IC treinen volgens plan stukken met 200 km/h.  43 jaren later lukt het de Nederlandse spoorwegen nog steeds niet om deze dienstregeling ook maar bij benadering te evenaren.

Andere wapenfeiten die onderbouwen hoe wij achterlopen op andere landen:

 • De Franse spoorwegen SNCF rijden sinds 1981 met hun TGV, welke in de reguliere dienst snelheden tot 320 km/u haalt.
 • In Japan rijdt al sinds de jaren 60 de Shinkansen trein, met snelheden tot 320 km/u.
 • De Duitse ICE trein rijdt sinds 1985 door Duitsland en haalt snelheden tot 300 km/u.

De NS moeten hun concessie voor de HSL afstaan en een andere partij, die wel met dit soort treinen overweg kan, ruim baan geven om ons in Nederland wel met een goed werkende HSL van dienst te zijn.