Nederland prutsland

Eerste officiële matige vorst zorgt meteen voor problemen op het spoor” staat in de Telegraaf vanochtend.

Een klein beetje rijp op de bovenleiding leidt tot problemen ……….. Het is symptomatisch voor alles wat er fout gaat in dit land. Een kleine tegenslag en oooooooh de zaken werken niet meer. Kijk naar de ziekenhuizen. € 100 miljard per jaar aan deze monsterpost op de rijksbegroting maar o wee als er een paar coronapatienten moeten worden verpleegd, dan is er geen “capaciteit”. Wat doen ze dan eigenlijk wel van die € 100.000.000.000 ?

Redundantie, robuustheid en degelijkheid zijn vervangen door lege verhalen, vergadertijders en “efficiëntie”. Waar vroeger het spoorbedrijf werd gerund door ingenieurs en de treinen gemaakt door de vaklui van Werkspoor, worden de burelen nu bevolkt door consultants (= mensen zonder verantwoordelijkheid maar wel met een grote mond) en bestuurskundigen of economen die niets anders kunnen dan papier produceren en onuitvoerbare plannen bedenken.

Dezelfde faalaanpak is ook te vinden bij andere (semi-)overheidsinstanties waar onkundige “managers”, bijna zonder uitzondering opgeleid in een of andere niet relevante studie, pogen complexe technische of medische problemen op te lossen en dan verzanden in een drijfzand aan plannen en regels die tot niets leiden. Of het nu om ICT systemen, asielcentra of volkshuisvesting gaat, het eindigt altijd met soms volledig falende of ten hoogste gebrekkig werkende resultaten. Verantwoordelijkheid voor het falen wordt afgeschoven. Als het fout gaat blijven de faalhazen zonder gevolgen op hun plek of worden, bij een complete implosie, ergens anders aan een fijne post geholpen, en gaan dan gewoon verder met falen.

Als je deze betonrot analyseert, kom je uiteindelijk uit bij de top van de overheid. Deze is door en door verrot. De grootste rotte plek zit bovenin – de totaal onkundige ex-Calvé personeelszakenmedewerker Mark R. die met leugens, slijmerige praatjes en een totaal gebrek aan visie al meer dan 10 jaren grote schade aan dit land aanricht.

R. omringt zich graag met leeghoofden om, indien gewenst, de schuld voor falen op te kunnen afschuiven. Neem de huidige minister van volksgezondheid (Hugo de J.). Deze nitwit moet zich bij werkelijk alles laten souffleren door een leger aan ongekozen en ingehuurde narren omdat zijn inhoudelijke kennis over volksgezondheid volledig ontbreekt. De beste man kan niets ander dan het doorgeven van wat hem wordt ingefluisterd. Een eigen stem of visie is afwezig. De hoofdverantwoordelijke voor de wanorde (R.) vindt dit uiteraard prima, zo is hij zelf ook.

Een andere typische aanpak van R. is dat hij zijn eigen onkunde als model ziet voor de rest van de overheid. Zo is er de “algemene bestuursdienst”. Dit is een draaimolen voor ambtenaren die hun gebrek aan vakkennis zo breed mogelijk mogen uitsmeren bij alle overheidsinstanties. Dit leidt tot verrassende situaties:

Wie bijvoorbeeld denkt dat de baas van Rijkswaterstaat (RWS) een waterbouwkundig ingenieur is , komt bedrogen uit. In het verleden (de grote jaren van de Nederlandse weg- en waterbouw, met de uitbouw van het snelwegennet de de uitvoering van de Deltawerken als in het oog springende resultaten) was de top van Rijkswaterstaat zonder uitzondering ingenieur. Heden ten dage heeft R. er voor gezorgd dat dit niet meer het geval is. De hoogste baas aldaar (de directeur-generaal) is van huis uit een “toerismedeskundige” met een aanvullende opleiding als “organisatiesociologe”. Verdere ervaring deed zij op bij de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Justitie.Dit zijn niet echt de vaardigheden die je verwacht bij iemand die de hoogste eindverantwoordelijke is voor het beheer van alle wegen, dijken en bruggen in Nederland. Naast haar staat opgesteld de hoofdingenieur-directeur Verkeer- en Watermanagement. Dan denk je meteen aan iemand die in Delft Civiele Techniek heeft gestudeerd, toch? Maar neen, zij studeerde Rechten en Bestuurswetenschappen in Groningen, gevolgd door werk bij een gemeente en het ministerie van economische zaken. Fijn om te weten dat zo’n jurist met kennis van economische zaken het laatste woord heeft bij het beheer van dijken en wegen! Hoe de rest van de organisatie is weet ik niet, maar binnenkort wordt waarschijnlijk de laatste ingenieur het pand uitgejaagd.

Als een blinde in het duister moet de RWS directie bij het uitvoeren van het werk extern ingehuurde “experts” aansturen. Hoe zij dat doen is volslagen onduidelijk, want controleren of het goed gaat kan de directie niet. Vaak worden dan “andere experts” ingehuurd om de “eerste experts” te controleren. Er ontstaat een circus van externe partijen die onderling babbelen maar nooit verantwoordelijk zijn. Uiteindelijk helpt alles niets, want de verantwoordelijken (de toerismedeskundige en de jurist) zijn nog steeds onkundig om te beoordelen of het goed gaat. In de bedrijfsvoering ontbreekt daarmee de cruciale mogelijkheid tot bijsturing van het primaire proces. De gesloten lus rond het primaire proces wordt daarmee een open lus en elke eerstejaars student regeltechniek kan uitleggen dat dit ongewenst en gevaarlijk is. Maar ja, zo’n technisch verhaal is natuurlijk niet besteed aan de non-valeurs die ik hierboven genoemd heb – zij begrijpen het waarschijnlijk niet eens.

Wat er nodig is in om dit te doorbreken is (om te beginnen) de onmiddellijke verwijdering van Mark R. en zijn trawanten uit de regering. Daarna moeten wij (weer terug) proberen te gaan naar een land waar vakkennis, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en langetermijndenken de doorslag geven. De consultants, bestuurskundigen en sociologen moeten weg van de plekken waar vakkennis en inhoud de doorslag geven. Alleen op deze manier zal het lukken om Nederland welvarend, vreedzaam en als fijne plek om te wonen, te houden.

Om bij de spoorperikelen terug te komen, de trein moet weer tegen een stootje kunnen:

Een trein die tegen sneeuw en vorst kan …. ongelofelijk!

Waarom kunnen de Zwitsers wel een trein in de sneeuw, tegen de helling op en bij -30 graden C laten rijden? Als je die vraag kunt beantwoorden ben je al op de goede weg!

Het roer moet om

Mark vind hogere belastingen een goed idee.
Mark vind hogere belastingen voor meer collectieve uitgaven ook een goed idee.
Joop aan het drammen
Joop aan het drammen voor hogere collectieve uitgaven.

VVD verkiezingstekst uit 1977:

Het staatssocialisme van Den Uyl Rutte bedreigt ons. Bijna alle groei gaat op aan collectieve voorzieningen. Uw persoonlijk inkomen blijft achter.

Waar blijft de keuze-vrijheid voor de burger?

De VVD Het FvD heeft vele malen gewaarschuwd. Het Centraal Planbureau geeft ons nu gelijk ………..

U kunt ons daarbij steunen door lid te worden van de VVD het FvD ….

Verkiezingscampagne 1977 2020

The horrible Robert Mugabe is gone!

The bastard is gone

Seven years ago I wrote a piece to ask for attention in removing this man from power.

Inevitably, yet after waiting a very long time, it has happened !

The Hitler of southern Africa is gone. The stinking hyena, the epitome of corruption and violence has died.

The man who ruined Rhodesia with his communist friends from China, who took Zimbabwe into his claws and wrecked it beyond recognition of the prosperous country it was in the 1960s and 1970s.

I rejoyce in a new era for Zimbabwe without this man. Rebuild the pearl of southern Africa!

17 Maart 1948

Dat was de dag dat in Brussel, in “het paleis der Akademiën” het verdrag van Brussel werd ondertekend.

Nederland was verwikkeld in een koloniale oorlog, zelf bankroet en nog grotendeels afhankelijk van buitenlandse (Amerikaanse) steun om het hoofd boven water te houden.

In deze context leek het een goed idee om een verdrag te ondertekenen dat een politieke, militaire en economische samenwerking tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg nastreefde.

“De Europese Unie” (sic) , aldus de Franse minister Bidault, “is een grote politieke daad waarvan geen terugkeer meer mogelijk is”.

De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, baron van Boetzelaer, memoreerde dat de ondertekening van het Verdrag van Brussel een keerpunt betekent in de traditionele (neutrale) politiek van Nederland.

De recente stemming die in Groot-Brittannië zal leiden tot het verlaten van deze Europese Unie, “waarvan geen terugkeer meer mogelijk is”, laat zien dat er wel degelijk een terugkeer mogelijk is. Nederland anno 2016 staat er heel anders voor dan in 1948.

De Europese Unie is verworden tot een niet-democratische constructie, waarin de belangen van de burgers ondergeschikt zijn geraakt aan de belangen van multinationals en financiële conglomeraten die slechts tot doel hebben een kleine groep te verrijken ten kosten van de grote meerderheid. Alhoewel ik zeker geen socialist ben, stuiten mij de vanzelfsprekendheid waarmee onze wetgeving wordt opgesteld ten behoeve van multinationals (TTIP), de reddingsakties ten behoeve van de €  opdat grote banken hun winsten kunnen behalen, de manier waarop mijn pensioen door de geldpolitiek van de ECB onderuit wordt gehaald opdat Italianen en Grieken ongehinderd geld kunnen lenen, nogal tegen de borst. Daarbovenop komt nog de ongecontroleerde toestroom van enorme groepen mensen uit Afrika en het Midden-Oosten, die schijnbaar ongehinderd Europa binnen lopen, daarbij aangemoedigd door de houding van de Duitse regering (“wir schaffen das ..”) , waarna zij zich hier nestelen in onze verzorgingsstaat om gedurende de komende drie generaties allemaal een uitkering te genieten.

Al deze zaken gebeuren zonder een schijn van democratische afstemming en controle. Toen in 2005 het Nederlandse volk tegen de Europese grondwet stemde, werd deze wet later toch aangenomen als “verdrag van Lissabon”.  Het dit jaar verworpen associatieverdrag tussen de Oekraïne en de EU wordt toch gewoon uitgevoerd. Waar is hier de legitimiteit?  Waar is de soevereiniteit? Deze ligt bij een ongekozen Europese Commissie, die zich laat gelden alsof zij de waarheid in pacht heeft.

Het wordt tijd om het verdrag van Brussel te herzien en een nieuw begin te maken, want het EU wangedrocht heeft zijn langste tijd gehad.

 

Muninn version 1.6 released

Today I released a new version of Muninn, my password database.

 

New features :

  • The ability to dump all account information to a textfile is now present.
  • Changing the master password can now be executed. All passwords are re-encrypted with the new master password.

 

De VVD wordt getypeerd door mensen als Rene Leegte

Wat een ongelofelijke draaikont en fossiele brandstoffanaat is Rene Leegte :

DEN HAAG
VVD-Kamerlid René Leegte bood zaterdag zijn excuses aan voor een telefoongesprek dat hij in de trein voerde over de gaswinning in Groningen. Leegte belde na het werkbezoek vrijdag aan het door aardbevingen getroffen Groningen met een andere VVD’er.
 
Tweede Kamerlid Rene Leegte (VVD) Foto: ANP
 

Maar ook omstanders konden het gesprek over onder meer de te volgen VVD-lijn in deze kwestie volgen. En dat leidde ook zaterdag nog tot boze reacties op Twitter. Leegte: „Ik bied mijn excuses aan voor het voeren van een telefoongesprek over een gevoelig onderwerp terwijl ik in de trein zat. Daardoor is onnodig onrust ontstaan over de wijze waarop de VVD kijkt naar de problemen in Groningen. Voor de VVD staat de veiligheid van de gaswinning voorop. Wij steunen het besluit van het kabinet om de gaswinning fors terug te schroeven.”

Leegte pleit voor tijdrekken en het misleiden van de Groningers, opdat zijn Haagse rekening gevuld blijft worden met aardgasgeld. Het feit dat inwoners van Groningen hun huizen verwoest zien worden door de gasaardbevingen vindt hij iets dat zo lang mogelijk moet worden ontkend : “We blijven op de lijn dat we verband gaswinning en aardbevingen moeten onderzoeken.” [zodat we proces vertragen, winning hoog blijft] .

Fyra debakel

Bij het lezen over de pogingen, in Nederland een hogesnelheidslijn te bouwen en te gebruiken valt op hoe beschamend amateuristisch en achterlijk de Nederlandse Spoorwegen eigenlijk zijn.

NS – Nederlandse Spoorwegen – dekt eigenlijk de lading niet. Spoorwegen hebben wij niet, meer een soort hypervol forenzennet vol met stoptreinen die in andere landen als ‘Regionalbahn’, ‘Pendeltåg’ of iets soortgelijks bekend staan.

Waarom lukt het ons niet om een trein harder te laten rijden dan 160 km/u ? Uit het boek ‘Geschichte der Deutschen Bundesbahn’ komt het volgende stukje :

“Aber dann ab 1970 kamen die 145 Exemplare der Serien 103 natürlich doch; die Utopie wurde Alltag. Ab 1971 wurden sie vor den in Zweistundentakt nur mit Erster Wagenklasse fahrende Intercitys eingesetzt, die dann auf immer längeren Abschnitten auch wirklich 200 km/h fahren durften”

DB103

DB103 1

De (West-)Duitse spoorwegen reden dus vanaf 1970 met hun IC treinen volgens plan stukken met 200 km/h.  43 jaren later lukt het de Nederlandse spoorwegen nog steeds niet om deze dienstregeling ook maar bij benadering te evenaren.

Andere wapenfeiten die onderbouwen hoe wij achterlopen op andere landen:

  • De Franse spoorwegen SNCF rijden sinds 1981 met hun TGV, welke in de reguliere dienst snelheden tot 320 km/u haalt.
  • In Japan rijdt al sinds de jaren 60 de Shinkansen trein, met snelheden tot 320 km/u.
  • De Duitse ICE trein rijdt sinds 1985 door Duitsland en haalt snelheden tot 300 km/u.

De NS moeten hun concessie voor de HSL afstaan en een andere partij, die wel met dit soort treinen overweg kan, ruim baan geven om ons in Nederland wel met een goed werkende HSL van dienst te zijn.

Good old George W Bush nostalgia

During a clean-up of my bookshelf I ran into an old excerpt from a newspaper (Doonesbury by Garry Trudeau).

I immediately felt a surge of “Bush nostalgia” ! Judge for yourself:

George W Bush

Pim Fortuyn 10 jaar dood

 

Fortuyn doodgeschoten

10 jaren geleden werd Pim Fortuyn doodgeschoten door een intolerante gek, Volkert van der Graaf.

de moordenaar van Pim Fortuyn

Fortuyn’s strijd tegen elitaire, ondemocratische en arrogante gezagsstructuren is nog steeds actueel. Waarom heb ik als burger nog steeds geen grip op de keuze van:

  • De burgemeester van mijn woonplaats?  De man/vrouw, die in mijn woonplaats verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde, is aan de burgers in zijn/haar gemeente geen verantwoording verschuldigd. Hij/Zij heeft wel grote invloed op mijn persoonlijke veiligheid. Benoemd door de kroon.
  • De commissaris van de koningin? Een functie met een hoog Bobo gehalte, maar feitelijk wel de hoogste bestuurder in mijn provincie. Benoemd door de kroon.
  • Het staatshoofd? Benoemd zichzelf in Nederland en kan alleen afkomstig zijn uit een familie die zichzelf zeer bijzonder vindt, maar waar bij nadere inspectie een hoop op aan te merken is. Aan ons opgedrongen in 1815 bij het Congres van Wenen en tot de dag van vandaag een bloedzuiger van formaat voor de samenleving.

 

Fortuyn was een eigenwijze dandy, een relnicht die het heerlijk vond om de vinger op de zere plek te leggen. Oplossingen had hij niet voor de problemen die hij benoemde, maar het feit dat hij deze benoemde maakt hem uniek. Rust in vrede, Pim Fortuyn!

 

 

Robert Mugabe and ZANU-PF must go by force

BastardIt is long overdue for Robert Mugabe and his gang of thieves and crooks. He must go. They have wrecked what was once called “a jewel in Africa” (Julius Nyerere). Zimbabwe used to be a shining example of progress. It has become a cesspool of lawlessness, violence, hate and indiscriminate abuse of power.

 

Many people have advocated that Mugabe and his fellows should go. Just look at all the people that fled the country, or at the protests facing Zimbabwe’s embassies around the globe. Their cause is sympathetic but hopeless. Mugabe has no shame and will resort to any measure to keep himself in place. Nothing will change, because Mugabe knows that as long as he controls the means to violence, he will get what he want.

 

In the 1970s, the only way Mugabe and ZANU-PF were able to penetrate into Rhodesia was by forcefully bullying the peasant population into submission. Anyone who didn’t cooperate was tortured or killed in front of others. People were stuck between a rock and a hard place – the Rhodesian security forces and Mugabe’s ‘liberation’ fighters. Only, the hard place was harder than the rock – Mugabe was much more brutal than the security forces. Even during the 1980 elections, he could never have won without massive intimidation of the voters, especially in the Shona areas. He found out for himself, that as long as he was more brutal than the others, then he would win.

He did the same thing in the 1980s, when his Matabele comrades in arms found out what he really was – a lowly jackal and a turncoat. He murdered many thousands of  Matabeles to secure his position.

The only thing he really respected, because they stood in his path to tyranny and dictatorship, were the Rhodesian security forces. They nearly killed him. He hated them and he hated Ian Smith, but he also respected them because they answered his language of force with counter force. Smith’s presence in politics in the early 1980s probably kept him from going all-out like he did in the 1990s and 2000s.

He is hated by his people. Ian Smith said, in 2003, that if he and Mugabe were to walk into a black Harare township together, only one would come out alive. Smith was confident enough to do it. Mugabe isn’t. He hurries along in his huge motorcade.

So, there you have a dictator who is afraid, who is reviled by his people and everybody is desperate for a change. What can be done about it. A protest? Nothing will change. More drastic measures must be taken.

I say, let’s get rid of him and his thieves.  I say, let us complete their task and stand up against Mugabe. Let him feel the power of the gun. Let him run into the bush with armed units after him. Rise and dismiss the dictator. Kill him and all his cronies in the most ferocious way possible.

Zimbabwe needs new men of steel, like Ian Smith or Ron Reid Daly, who are willing to take up arms against Mugabe. A new Chimurenga must take place, but this time, to restore the values that were buried when Rhodesia disappeared.