Muninn 1.4 released

Muninn version 1.4 was released today. It now incorporates the option to set up a simplified interface for version control with SVN or Git . This was done to accommodate distribution of password databases in a Version-Controlled environment.

Muninn_14_svn

Muninn SVN Status request

The version control interface is restricted to Unix/Linux and Mac OS X, however – Windows users will have to wait until I figure out how to call SVN or Git on a Windows system.

Muninn 1.4 is multilingual (Dutch, German and English) and was released on Apple Mac OS X 10.6 or greater, FreeBSD, Linux and MS Windows 7 or greater .

It can be found on my FTP server.

Muninn 1.3 uitgebracht

Muninn versie 1.3 is uitgebracht. (zie hier voor bericht over vorige versie).

Muninn_1_3

Muninn op Mac OS X

Muninn_1_3_FreeBSD

Muninn op FreeBSD

Verbeterpunten:

  • Wisselen tussen verschillende wachtwoord databases met verschillende hoofdwachtwoorden  is nu simpeler geworden.
  • Controle op hoofdwachtwoord dat in een database is gebruikt wordt nu automatisch gedaan.

Zorg bij eerste gebruik van Muninn 1.3 dat het hoofdwachtwoord dat nodig is voor de database ook het laatst gebruikte hoofdwachtwoord is, anders wordt je buitengesloten!

Muninn is beschikbaar voor

  • Apple Mac OS X 10.6 en hoger
  • FreeBSD (amd64)
  • Microsoft Windows & en hoger (i386 en amd64)

en kan worden gedownload vanaf onze FTP server of:

of via deze links.:

Klassenfoto Stedelijk Gymnasium Breda 1988

Voor diegenen die er bij waren of er mensen kenden  – hier is, genomen in April 1988,  de klassenfoto van mijn zesde klas op het Stedelijk Gymnasium Breda. De foto is genomen voor de ingang van het oude Stedelijk Gym gebouw aan de Nassausingel in Breda.

Stedelijk_Gymnasium

Zittend aan de linkerkant zijn ook te zien (van links naar rechts) leraar scheikunde, de heer Storm van Leeuwen, de rector van de school in 1988, G.S Schaafsma en  de conrector F. Rombaut.  Ik zelf bevind mij helemaal achteraan, links van het midden, tussen Robert Dalhuisen, Cathy Oh en Paul van Arkel in.

Thunderbird versie 31 SSL/TLS probleem – voer geen update uit

De laatste release van Thunderbird (31.0) heeft een SSL/TLS certificaat fout (en ook hier). Dit betekent dat met deze release het niet mogelijk is om boks.com IMAP emails binnen te halen.

Tijdelijke oplossing :

  • Voorkom dat Thunderbird zichzelf naar versie 31.0 opwaardeert. Ga naar Voorkeuren/Gevanceerd/Update en schakel Updates uit :

Thunder_update

  • (Af te raden) Gebruik een andere mail client (Apple Mail)

De Mozilla gemeenschap is bezig een fix te schrijven, dus daar moet op gewacht worden.

 

 

ASN Bank, de bank voor morgen

De idealisten van de ASN Bank (waar de schurken van de SNS bank achter zitten) stuurden mij vorige week dit bericht :

De ASN Bank wijzigt de rente van onderstaande rekening(en) per 23 juli 2014.

Nieuw rentepercentage Oud rentepercentage
ASN Jeugdsparen 2,2% 2,5%


De rente van uw rekening(en) is op jaarbasis en variabel. Dat betekent dat de ASN Bank op elk moment de rente kan wijzigen. Met het ASN Rentebericht blijft u op de hoogte.

Klik hier voor meer informatie over alle rentetarieven van de ASN Bank.

Bij jeugsparen staat het geld jaren vast – tot de kinderen 18 jaar oud zijn. In feite een enorm lang lopend deposito. Dan verwacht je toch wel een mooie rente.  Toch presteert deze bank het om je een poot uit te draaien en de rente nog meer te verlagen, Schande!! Als je weg wilt van de jeugdspaarrekening dan wordt dit geweigerd en inderdaad, ergens in de voorwaarden staat dit sluiks vermeld. Kortom, ze ******* je waar je bij staat.

O ja, als je bij deze fijne bank debet rente betaalt, betaal je zo’n 12% rente.  Leuk he, dat verschil met de creditrente.

 

 

 

Other software activities

hanlogo

In my professional activities, I teach electronic and embedded systems engineering :

Lesgeven op de HAN

In addition to teaching engineering principles, I also write software intended for educational use. One of the more recent things I wrote is a GUI wrapper around Segger’s J-Link probe software  for programming and flashing ARM Cortex targets.  For those of you  that are looking for this application or  other educational software, please visit my work website at the Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Embedded Systems Engineering.

Muninn 1.2 released

A “good login policy” dictates the usage of strong passwords. When a website or other access system asks you to “Enter your new password” you must come up with something that is hard to link to you or the login.  Although a good starting point, in practice this is mitigated by the fact that nobody can remember more than a handful of random passwords – you see that a typical person will enter the same password everywhere, rendering the “good login policy” useless. Once the password has been discovered or retrieved, all logins of this person are compromised.

Muninn resolves the memory problem for passwords, and in this new version the “good login policy” is also served – Muninn now has its own random password generator.

I incorporated the APG password generator (which is present on my FreeBSD system but not widely known in the Windows world) into Muninn. Normally , I would use APG for generating passwords, but it involves starting a shell and typing the apg command. In Muninn, things are easier:

When the account fields entry dialog window  is modal, an APG button is present. APG generates passwords based on the preferences presented in the dialog window.

Munnin_ingave

Coming up with yet another inventive password is now easier than ever !

Munnin Binaries can be found on my FTP server in the muninn directory.

Kalender version 2.0 released

My Birthday and events calender (called “Kalender” after the Dutch word for calender) was released as version 2.0 today.

Kalender

The program now sports a detached picture window, as opposed the old picture window in the main program. His was done to accommodate different picture sizes and formats more easily.

The languages features were updated and the program can be used in Dutch, German or English now.

A column indicating the age of the event has been added.

And a number of small bug fixes have been applied.

Kalender 2.0 is released on :

– Apple Mac OS X 10.6 and higher

– MS Windows 7 and higher, in 32 and 64 bit variants.

– FreeBSD 10.0 64 bit variant. Please not you will have install wxWidgets and SQLite3  yourself on this platform (no port mechanism has been introduced yet).

Please take notice that Kalender’s database file structure is completely platform-independent. The makers of SQLite3 have done a very nice job of maintaining binary compatibility for SQLite databases and this application can take advantage of that fact (SQLite3 excels in many other aspects too…. it is a super database). This means an event database which was created on Apple Mac OS X can be used without any issues on Windows or other platforms, or vice versa.

Kalender Binaries can be found on my FTP server in the kalender directory.

Muninn 1.1 release

My account and password database Muninn, was released in version 1.1 today. This is a bug fix and language extension release.

– The program can now be used in three languages : Dutch, German and English.

– Various small errors were fixed.

– Entering password is now easier. The copy and paste buffer can be used to paste a password from another source into the password fields. Be careful though, pasting a wrong word isn’t checked using this way.

– When the general password hasn’t been entered, the system beep is heard.

– column sizing is now automatic and stored in the application configuration file.

Muninn is released on :

– Apple Mac OS X 10.6 and higher

– MS Windows 7 and higher, in 32 and 64 bit variants.

– FreeBSD 10.0 64 bit variant. Please not you will have install wxWidgets, SQLite3 and Botan yourself on this platform (no port mechanism has been introduced yet).

A Linux variant will be released at some point (I prefer FreeBSD to Linux so I do not have a Linux system at my disposal).

Please take notice that Muninn’s database file structure and encryption/decryption are completely platform-independent. This means a password database which was created on Apple Mac OS X can be used without any issues on Windows or other platforms, or vice versa. You must however, maintain the same master password if you use the file on multiple computers.

Munnin Binaries can be found on my FTP server in the muninn directory.