Pim Fortuyn 20 jaren geleden vermoord

Gisteren was het alweer een triest jubileum – nu al weer dan 20 jaren geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Tien jaren geleden refereerde ik ook al aan deze datum, met een observatie van de toestand in 2012. Het is misschien een goed moment om in 2022 weer stil te staan bij de zaken die Fortuyn benoemde in zijn boeken en die zo’n grote rol speelden in zijn populariteit. Ik licht er drie punten uit:

  • Immigratie. Fortuyn wees in de jaren negentig op het feit dat Nederland gebukt ging onder een tomeloze immigratie die het fundament onder de samenleving aantastte. Ook de import van religies die in wezen vreemd zijn aan de open liberale samenleving die Nederland is was voor hem een groot punt van zorg. Wat is de stand van zaken anno 2022: Nog steeds een onstuitbare immigratiegolf die onze binnensteden volledig verandert, voor acute woningnood zorgt en onrust en criminaliteit (Ter Apel) veroorzaakt. Het gaat maar door, elk jaar komen zo’n 80.000 – 100.000 mensen bij. Het is onhoudbaar maar niemand doet er iets aan.
  • Bestuurscultuur. Fortuyn sprak over de kille technocraten van de paarse kabinetten, die ver van de bevolking stonden en niet de waarheid spraken over hun bedoelingen en motieven. Anno 2022 is het zo mogelijk nog erger geworden, met opperleugenaar Rutte, klimaatheks Kaag en offshore leugenaar Hoekstra aan het bewind. Het treurige leugenkabinet Rutte 2 werd opgevolgd door het zo mogelijk nog ergere Rutte 3, wat tenslotte werd weggestuurd vanwege wanbeleid maar re├»ncarneerde in het ultieme meelijwekkende Rutte 4 dat op dit moment de regering vormt. Concluderend kan worden gesteld dat het nog veel erger geworden is dan de paarse kabinetten.
  • Onderwijs. In de jaren negentig wees Fortuyn er op dat schaalvergroting er zorgde dat onderwijs massaler en slechter werd. Anno 2022 is het nog massaler en grootschaliger geworden. Het aantal studenten is verdubbeld sinds 2005. Studentensteden barsten uit hun voegen en krijgen les in monstercollegezalen met duizend toehoorders. Instellingen klonteren samen en krijgen bestuurslaag op bestuurslaag om de diverse binnengeharkte onderdelen geforceerd samen te voegen. Zelfs de kleuterschool om de hoek heeft tegenwoordig een “college van bestuur (zo’n nietszeggende gezwollen kreet voor iemand niet voor de klas staat maar wel heel goed weet hoe onderwijs moet worden verzorgd)” en basisscholieren gaan binnenkort ook als “studenten” door het leven die “tentamen” doen. Daarnaast is het zo dat Nederlandse universiteiten en hogescholen worden geteisterd door een zwerm buitenlanders, die voorrang krijgen op Nederlandse studenten omdat zij meer geld in het laatje brengen bij de instellingen. Nederlandse studenten die bijvoorbeeld Elektrotechniek of Luchten&Ruimtevaart willen studeren in Delft (wat ik heb gedaan) worden nu gedwongen door allerlei toegangsbeperkingen heen te komen – numerus fixus, toelatingstest enz. Deze maatregelen zijn er alleen maar om de buitenlanders stiekem voorrang te kunnen geven, want een toelatingstest is gewoon onnodig – in Nederland is het VWO diploma de rechtsgeldige manier om toegelaten te worden, niet een toets daar nog bovenop. Inmiddels is 40% van de eerstejaars studenten uit het buitenland. Leve de globalisering die ons koloniseert en slaaf maakt in eigen land. Fortuyn zag dit ook, en net als bij de vorige punten kan alleen maar worden vastgesteld dat het nog erger geworden is.

Laten we hopen dat over tien jaren, als ik nogmaals terug keer naar deze herinnering, de zaken ten goede gekeerd zijn. U kunt helpen door niet op mensen als Rutte of Kaag te stemmen, dat zou al een grote stap vooruit zijn!