Zwitserse verkeerspolitie

Als je in Zwitserland een verkeersovertreding begaat, dan krijg je (in ruil voor een enorme boete) toch wel een leuk aandenken aan de gebeurtenis. Zie onderstaande afbeelding:

Op reis over de Höcklerbrücke in de zomer van 1976

Anno 2024 bestaat het knooppunt nog steeds:

De weg is wel veranderd sindsdien. Overal zijn geluidschermen geplaatst, en de bebouwing lijkt flink toegenomen te zijn.

Gasprijzen deel 3 – of hoe u bestolen wordt door Rutte en consorten

Al weer een kort artikel over de idioot hoge gasprijzen in Nederland. Nederland, het land met de allergrootste gasreserves van (west-)Europa, knijpt de eigen burgers en bedrijven op een schaamteloze manier uit. Sancties tegen Rusland leiden niet tot problemen voor de Russen (integendeel : Gazprom boekt de hoogste winsten ooit sinds de oprichting er van), maar komen als een boemerang terug om de eigen bevolking een poot uit te draaien.

RTL nieuws publiceerde op 18 augustus een uitstekende grafiek die in alle openheid toont hoe de Nederlanders bestolen worden door de eigen overheid en de leveringsbedrijven:

Trek uw eigen conclusies. Naast de oorlogsverklaring aan de Nederlandse boeren (stikstof), de ondernemers (reddingspakket op kosten van de de ondernemers), de vissers (belazerd door regering) zijn alle andere Nederlanders ook doelwit van Rutte en zijn vrienden voor een enkele reis richting armoede. Onze regering is er niet voor ons, maar fungeert als knecht voor allerhande onduidelijke krachten die slechts een doel lijken te hebben: de Nederlander te onderwerpen en kaal te plukken. Ik zie geen andere reden meer waarom wij bijvoorbeeld 10x zo veel voor aardgas betalen als een Hongaar.

Overigens is bovenstaande grafiek al weer achterhaald. Rutte en zijn Europsese vrienden hebben besloten om Rusland heimelijk de oorlog te verklaren (nog meer sancties en wapenleveringen aan de Oekraïne) waardoor gisteren bekend werd gemaakt dat de gasprijs weer met 30% is gestegen. Begin nooit een oorlog tegen een tegenstander die je niet kunt winnen, zou je zeggen. Wel, dit is wat ons nu overkomt.

Het is tijd voor verandering. Dit kan zo niet langer doorgaan! Neer met Rutte.

Personeelstekort

Het lijkt wel of er steeds minder mensen bereid zijn om te werken in Nederland. Zo maar een bloemlezing van artikelen die pogen om de tekorten te verklaren:

De gebruikelijke excuses worden genoemd : “vergrijzing” (wat is dat ?), “niet teruggekomen na corona” (waar dan wel heen gegaan ?) , niet goed opgeleid (goh!) maar echt verklaren doen al deze drog websites niet.

De telegraaf komt nog het meeste in de buurt:

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2115917423/de-kwestie-hard-werken-moet-lonen

Maar ook dit is slechts een deel van het verhaal. Uiteindelijk kunnen de tekorten maar op een manier worden verklaard. Stel jezelf de vraag:

“Wie is John Galt?”

En als je het antwoord op deze vraag te weten komt, dan ken je de oorzaak van de tekorten.

Pim Fortuyn 20 jaren geleden vermoord

Gisteren was het alweer een triest jubileum – nu al weer dan 20 jaren geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Tien jaren geleden refereerde ik ook al aan deze datum, met een observatie van de toestand in 2012. Het is misschien een goed moment om in 2022 weer stil te staan bij de zaken die Fortuyn benoemde in zijn boeken en die zo’n grote rol speelden in zijn populariteit. Ik licht er drie punten uit:

  • Immigratie. Fortuyn wees in de jaren negentig op het feit dat Nederland gebukt ging onder een tomeloze immigratie die het fundament onder de samenleving aantastte. Ook de import van religies die in wezen vreemd zijn aan de open liberale samenleving die Nederland is was voor hem een groot punt van zorg. Wat is de stand van zaken anno 2022: Nog steeds een onstuitbare immigratiegolf die onze binnensteden volledig verandert, voor acute woningnood zorgt en onrust en criminaliteit (Ter Apel) veroorzaakt. Het gaat maar door, elk jaar komen zo’n 80.000 – 100.000 mensen bij. Het is onhoudbaar maar niemand doet er iets aan.
  • Bestuurscultuur. Fortuyn sprak over de kille technocraten van de paarse kabinetten, die ver van de bevolking stonden en niet de waarheid spraken over hun bedoelingen en motieven. Anno 2022 is het zo mogelijk nog erger geworden, met opperleugenaar Rutte, klimaatheks Kaag en offshore leugenaar Hoekstra aan het bewind. Het treurige leugenkabinet Rutte 2 werd opgevolgd door het zo mogelijk nog ergere Rutte 3, wat tenslotte werd weggestuurd vanwege wanbeleid maar reïncarneerde in het ultieme meelijwekkende Rutte 4 dat op dit moment de regering vormt. Concluderend kan worden gesteld dat het nog veel erger geworden is dan de paarse kabinetten.
  • Onderwijs. In de jaren negentig wees Fortuyn er op dat schaalvergroting er zorgde dat onderwijs massaler en slechter werd. Anno 2022 is het nog massaler en grootschaliger geworden. Het aantal studenten is verdubbeld sinds 2005. Studentensteden barsten uit hun voegen en krijgen les in monstercollegezalen met duizend toehoorders. Instellingen klonteren samen en krijgen bestuurslaag op bestuurslaag om de diverse binnengeharkte onderdelen geforceerd samen te voegen. Zelfs de kleuterschool om de hoek heeft tegenwoordig een “college van bestuur (zo’n nietszeggende gezwollen kreet voor iemand niet voor de klas staat maar wel heel goed weet hoe onderwijs moet worden verzorgd)” en basisscholieren gaan binnenkort ook als “studenten” door het leven die “tentamen” doen. Daarnaast is het zo dat Nederlandse universiteiten en hogescholen worden geteisterd door een zwerm buitenlanders, die voorrang krijgen op Nederlandse studenten omdat zij meer geld in het laatje brengen bij de instellingen. Nederlandse studenten die bijvoorbeeld Elektrotechniek of Luchten&Ruimtevaart willen studeren in Delft (wat ik heb gedaan) worden nu gedwongen door allerlei toegangsbeperkingen heen te komen – numerus fixus, toelatingstest enz. Deze maatregelen zijn er alleen maar om de buitenlanders stiekem voorrang te kunnen geven, want een toelatingstest is gewoon onnodig – in Nederland is het VWO diploma de rechtsgeldige manier om toegelaten te worden, niet een toets daar nog bovenop. Inmiddels is 40% van de eerstejaars studenten uit het buitenland. Leve de globalisering die ons koloniseert en slaaf maakt in eigen land. Fortuyn zag dit ook, en net als bij de vorige punten kan alleen maar worden vastgesteld dat het nog erger geworden is.

Laten we hopen dat over tien jaren, als ik nogmaals terug keer naar deze herinnering, de zaken ten goede gekeerd zijn. U kunt helpen door niet op mensen als Rutte of Kaag te stemmen, dat zou al een grote stap vooruit zijn!