Personeelstekort

Het lijkt wel of er steeds minder mensen bereid zijn om te werken in Nederland. Zo maar een bloemlezing van artikelen die pogen om de tekorten te verklaren:

De gebruikelijke excuses worden genoemd : “vergrijzing” (wat is dat ?), “niet teruggekomen na corona” (waar dan wel heen gegaan ?) , niet goed opgeleid (goh!) maar echt verklaren doen al deze drog websites niet.

De telegraaf komt nog het meeste in de buurt:

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2115917423/de-kwestie-hard-werken-moet-lonen

Maar ook dit is slechts een deel van het verhaal. Uiteindelijk kunnen de tekorten maar op een manier worden verklaard. Stel jezelf de vraag:

“Wie is John Galt?”

En als je het antwoord op deze vraag te weten komt, dan ken je de oorzaak van de tekorten.

boks.com server upgrade

boks.com draait op en nieuwe server! Ik heb mijn HP Proliant Microserver Gen 10 omgeruild voor een oudere maar veel snellere Microserver Gen 8.

De Gen 10 was weliswaar nieuwer, maar de ingebouwde (en niet te verwisselen) processor was een AMD Opteron, met twee cores zonder hyperthreading op 1,6 GHz.

De oudere Gen 8 maakt gebruik van een Intel Xeon E3-1265L (4 cores, 2x hyperthreading) op 2,4 GHz met turboboost (Enhanced Speedstep) tot 3,3 GHz.

Dit is duidelijk te merken – de site loopt sneller!

Om de Microserver in combinatie met FreeBSD de gelegenheid te geven “Enhanced Speedstep” te gebruiken moet OS aansturing in de BIOS expliciet worden aangezet.

In FreeBSD moet daarnaast ook de powerd daemon opgestart worden.

Nederland prutsland (2)

In een eerder bericht uitte ik mijn ongenoegen over falende overheidsinstanties waar onkundige mensen er een puinhoop van maken. Helaas blijft dit gewoon doorgaan: vanochtend las ik dat de begroting van de renovatie van de Afsluitdijk meer dan 2 keer zo hoog gaat worden – van €900 miljoen naar €2 miljard. Bovendien is de uitvoering vertraagd met ruim 3 jaren.

De oorzaak van deze enorme overschrijding: Rijkswaterstaat had informatie over golfhoogten en waterstanden fout aangeleverd. Alsof de Afsluitdijk er al niet sinds 1932 ligt, alsof kennis van waterstanden al niet sinds mensenheugenis in Nederland voorhanden is en tot de kerntaken van Rijkswaterstaat behoort. Blijkbaar kunnen mensen, die een miljard € aan belastinggeld mogen uitgeven, niet meer overweg met peilstok en tabel. Te beschamend voor woorden is alles wat ik er verder over wil zeggen.

Het is daarom de hoogste tijd dat prutsers die Toerisme hebben “gestudeerd” vertrekken bij cruciale overheidsdiensten als Rijkswaterstaat. Wanneer komt er weer een ingenieur terug in de directie van Rijkswaterstaat?

Muninn 4.2.1 rev b uitgebracht

Muninn 4.2.1 rev b is uitgebracht. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Wijzigingen

 • Kommentaar kan nu direkt worden gekopieerd naar het klembord:
Kommentaar naar het klembord gekopieerd (Mac OS X, Svensk)
 • Diverse vertalingen verbeterd m.b.t de sneltoetsen (onder andere Japans en Zweeds).
 • Diverse sneltoetsen zijn veranderd zodat een logische patroon ontstaat:
Nieuwe sneltoetsen (Mac OS X, Svensk)
 • Kopiëren van een wachtwoord (eerste of tweede) gaat nu altijd met Ctrl+K of +K . Het tweede wachtwoord wordt gekozen door tegelijkertijd indrukken van ⇧++K .
 • Het tonen van de wachtwoorden en kommentaar gaat via (⇧)++P.

Tekstbestanden versleutelen en herstellen

Daarnaast is het goed om de mogelijkheid in Muninn om bestanden te versleutelen en ontsleutelen hier te tonen. Muninn kan, naast wachtwoorden, ook complete tekstbestanden versleutelen met dezelfde onbreekbare cryptografie (AES-256) als de wachtwoordenversleuteling. De versleutelde versies kunnen via een onveilig medium worden verzonden, om bij aankomst te worden ontsleuteld met Muninn. Uiteraard is deze mogelijk ook geheel cross-platform (Mac OS X / Windows/ FreeBSD / Linux).

Stel dat een bestand, in dit geval een tekstbestand, moet worden versleuteld. Kies de optie “Tekstbestand versleutel” in Muninn en selecteer het bestand. Hieronder wordt weergegeven hoe dit in zijn werk gaat:

Een bestand kiezen dat moet worden versleuteld met Muninn ’s versleuteling (Mac OS X, Italiano)

en vervolgens

Geef aan waar het versleutelde bestand moet worden opgeslagen (Mac OS X, Italiano)

De versleutelde versie is onleesbaar:

Onleesbaar, daarom getoond in de Terminal

Om het bestand te herstellen wordt Muninn ook gebruikt. Het versleutelde bestand kan wordt ingelezen met “Tekstbestand ontsleutelen”:

Kies het versleutelde bestand (Mac OS X, Italiano)

Geef vervolgens aan waar de ontsleutelde versie moet worden bewaard:

Kies het versleutelde bestand

Het bestand wordt dan weer hersteld:

Versleuteld bestand is weer hersteld en kan gelezen worden.

Muninn kan dus ook gebruikt worden om gevoelige informatie in tekstbestanden veilig te bewaren.

Pim Fortuyn 20 jaren geleden vermoord

Gisteren was het alweer een triest jubileum – nu al weer dan 20 jaren geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Tien jaren geleden refereerde ik ook al aan deze datum, met een observatie van de toestand in 2012. Het is misschien een goed moment om in 2022 weer stil te staan bij de zaken die Fortuyn benoemde in zijn boeken en die zo’n grote rol speelden in zijn populariteit. Ik licht er drie punten uit:

 • Immigratie. Fortuyn wees in de jaren negentig op het feit dat Nederland gebukt ging onder een tomeloze immigratie die het fundament onder de samenleving aantastte. Ook de import van religies die in wezen vreemd zijn aan de open liberale samenleving die Nederland is was voor hem een groot punt van zorg. Wat is de stand van zaken anno 2022: Nog steeds een onstuitbare immigratiegolf die onze binnensteden volledig verandert, voor acute woningnood zorgt en onrust en criminaliteit (Ter Apel) veroorzaakt. Het gaat maar door, elk jaar komen zo’n 80.000 – 100.000 mensen bij. Het is onhoudbaar maar niemand doet er iets aan.
 • Bestuurscultuur. Fortuyn sprak over de kille technocraten van de paarse kabinetten, die ver van de bevolking stonden en niet de waarheid spraken over hun bedoelingen en motieven. Anno 2022 is het zo mogelijk nog erger geworden, met opperleugenaar Rutte, klimaatheks Kaag en offshore leugenaar Hoekstra aan het bewind. Het treurige leugenkabinet Rutte 2 werd opgevolgd door het zo mogelijk nog ergere Rutte 3, wat tenslotte werd weggestuurd vanwege wanbeleid maar reïncarneerde in het ultieme meelijwekkende Rutte 4 dat op dit moment de regering vormt. Concluderend kan worden gesteld dat het nog veel erger geworden is dan de paarse kabinetten.
 • Onderwijs. In de jaren negentig wees Fortuyn er op dat schaalvergroting er zorgde dat onderwijs massaler en slechter werd. Anno 2022 is het nog massaler en grootschaliger geworden. Het aantal studenten is verdubbeld sinds 2005. Studentensteden barsten uit hun voegen en krijgen les in monstercollegezalen met duizend toehoorders. Instellingen klonteren samen en krijgen bestuurslaag op bestuurslaag om de diverse binnengeharkte onderdelen geforceerd samen te voegen. Zelfs de kleuterschool om de hoek heeft tegenwoordig een “college van bestuur (zo’n nietszeggende gezwollen kreet voor iemand niet voor de klas staat maar wel heel goed weet hoe onderwijs moet worden verzorgd)” en basisscholieren gaan binnenkort ook als “studenten” door het leven die “tentamen” doen. Daarnaast is het zo dat Nederlandse universiteiten en hogescholen worden geteisterd door een zwerm buitenlanders, die voorrang krijgen op Nederlandse studenten omdat zij meer geld in het laatje brengen bij de instellingen. Nederlandse studenten die bijvoorbeeld Elektrotechniek of Luchten&Ruimtevaart willen studeren in Delft (wat ik heb gedaan) worden nu gedwongen door allerlei toegangsbeperkingen heen te komen – numerus fixus, toelatingstest enz. Deze maatregelen zijn er alleen maar om de buitenlanders stiekem voorrang te kunnen geven, want een toelatingstest is gewoon onnodig – in Nederland is het VWO diploma de rechtsgeldige manier om toegelaten te worden, niet een toets daar nog bovenop. Inmiddels is 40% van de eerstejaars studenten uit het buitenland. Leve de globalisering die ons koloniseert en slaaf maakt in eigen land. Fortuyn zag dit ook, en net als bij de vorige punten kan alleen maar worden vastgesteld dat het nog erger geworden is.

Laten we hopen dat over tien jaren, als ik nogmaals terug keer naar deze herinnering, de zaken ten goede gekeerd zijn. U kunt helpen door niet op mensen als Rutte of Kaag te stemmen, dat zou al een grote stap vooruit zijn!

Muninn 4.2.1 uitgebracht

Muninn 4.2.1 uitgebracht. Deze release heeft de volgend kenmerken:

 • Update naar wxWidgets 3.1.6.
 • Conversieroutine (“ruim op” in het menu) ingebracht om het oude wachtwoordformaat te kunnen veranderen naar het nieuwe wachtwoordformaat voor alle accounts in de database. Het oude formaat wordt nog steeds ondersteund, maar het is wenselijk om over te stappen omdat de onderliggende Botan bibliotheek de gebruikte routines op den duur niet meer zal ondersteunen. Het nieuwe formaat is veiliger en probleemloos te gebruiken naast het oude formaat.

Muninn kan worden gedownload in de downloads sektie (zie de menuvoering hiernaast).

Nederland prutsland

Eerste officiële matige vorst zorgt meteen voor problemen op het spoor” staat in de Telegraaf vanochtend.

Een klein beetje rijp op de bovenleiding leidt tot problemen ……….. Het is symptomatisch voor alles wat er fout gaat in dit land. Een kleine tegenslag en oooooooh de zaken werken niet meer. Kijk naar de ziekenhuizen. € 100 miljard per jaar aan deze monsterpost op de rijksbegroting maar o wee als er een paar coronapatienten moeten worden verpleegd, dan is er geen “capaciteit”. Wat doen ze dan eigenlijk wel van die € 100.000.000.000 ?

Redundantie, robuustheid en degelijkheid zijn vervangen door lege verhalen, vergadertijders en “efficiëntie”. Waar vroeger het spoorbedrijf werd gerund door ingenieurs en de treinen gemaakt door de vaklui van Werkspoor, worden de burelen nu bevolkt door consultants (= mensen zonder verantwoordelijkheid maar wel met een grote mond) en bestuurskundigen of economen die niets anders kunnen dan papier produceren en onuitvoerbare plannen bedenken.

Dezelfde faalaanpak is ook te vinden bij andere (semi-)overheidsinstanties waar onkundige “managers”, bijna zonder uitzondering opgeleid in een of andere niet relevante studie, pogen complexe technische of medische problemen op te lossen en dan verzanden in een drijfzand aan plannen en regels die tot niets leiden. Of het nu om ICT systemen, asielcentra of volkshuisvesting gaat, het eindigt altijd met soms volledig falende of ten hoogste gebrekkig werkende resultaten. Verantwoordelijkheid voor het falen wordt afgeschoven. Als het fout gaat blijven de faalhazen zonder gevolgen op hun plek of worden, bij een complete implosie, ergens anders aan een fijne post geholpen, en gaan dan gewoon verder met falen.

Als je deze betonrot analyseert, kom je uiteindelijk uit bij de top van de overheid. Deze is door en door verrot. De grootste rotte plek zit bovenin – de totaal onkundige ex-Calvé personeelszakenmedewerker Mark R. die met leugens, slijmerige praatjes en een totaal gebrek aan visie al meer dan 10 jaren grote schade aan dit land aanricht.

R. omringt zich graag met leeghoofden om, indien gewenst, de schuld voor falen op te kunnen afschuiven. Neem de huidige minister van volksgezondheid (Hugo de J.). Deze nitwit moet zich bij werkelijk alles laten souffleren door een leger aan ongekozen en ingehuurde narren omdat zijn inhoudelijke kennis over volksgezondheid volledig ontbreekt. De beste man kan niets ander dan het doorgeven van wat hem wordt ingefluisterd. Een eigen stem of visie is afwezig. De hoofdverantwoordelijke voor de wanorde (R.) vindt dit uiteraard prima, zo is hij zelf ook.

Een andere typische aanpak van R. is dat hij zijn eigen onkunde als model ziet voor de rest van de overheid. Zo is er de “algemene bestuursdienst”. Dit is een draaimolen voor ambtenaren die hun gebrek aan vakkennis zo breed mogelijk mogen uitsmeren bij alle overheidsinstanties. Dit leidt tot verrassende situaties:

Wie bijvoorbeeld denkt dat de baas van Rijkswaterstaat (RWS) een waterbouwkundig ingenieur is , komt bedrogen uit. In het verleden (de grote jaren van de Nederlandse weg- en waterbouw, met de uitbouw van het snelwegennet en de uitvoering van de Deltawerken als in het oog springende resultaten) was de top van Rijkswaterstaat zonder uitzondering ingenieur. Tegenwoordig gaat dit anders, want beter. De hoogste baas (de directeur-generaal) sinds 2017 is van huis uit een “toerismedeskundige” met een aanvullende opleiding als “organisatiesociologe”. Verdere ervaring deed zij op bij de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Justitie.Dit zijn nou niet echt de vaardigheden die je verwacht bij iemand die de hoogste eindverantwoordelijke is voor het beheer van alle wegen, dijken en bruggen in Nederland. Naast haar staat opgesteld de hoofdingenieur-directeur Verkeer- en Watermanagement. Dan denk je meteen aan iemand die in Delft Civiele Techniek heeft gestudeerd, toch? Maar neen, zij studeerde Rechten en Bestuurswetenschappen in Groningen, gevolgd door werk bij een gemeente en het ministerie van economische zaken. Fijn om te weten dat zo’n jurist met kennis van economische zaken het laatste woord heeft bij het beheer van dijken en wegen! Hoe het de rest van de organisatie gaat weet ik niet, maar binnenkort wordt waarschijnlijk de laatste ingenieur het pand uitgejaagd om ruimte te maken voor “diversity officers” en communicatiedeskundigen.

Als een blinde in het duister moet de RWS directie bij het uitvoeren van het werk extern ingehuurde “experts” aansturen. Hoe zij dat doen is volslagen onduidelijk, want controleren of het goed gaat kan de directie niet. Vaak worden dan “andere experts” ingehuurd om de “eerste experts” te controleren. Er ontstaat een circus van externe partijen die onderling babbelen maar nooit verantwoordelijk zijn. Uiteindelijk helpt alles niets, want de verantwoordelijken (de toerismedeskundige en de jurist) zijn nog steeds onkundig om te beoordelen of het goed gaat. In de bedrijfsvoering ontbreekt daarmee de cruciale mogelijkheid tot bijsturing van het primaire proces. De gesloten lus rond het primaire proces wordt daarmee een open lus en elke eerstejaars student regeltechniek kan uitleggen dat dit ongewenst en gevaarlijk is. Maar ja, zo’n technisch verhaal is natuurlijk niet besteed aan de non-valeurs die ik hierboven genoemd heb – zij begrijpen het waarschijnlijk niet eens.

Wat er nodig is in om dit te doorbreken is (om te beginnen) de onmiddellijke verwijdering van Mark R. en zijn trawanten uit de regering. Daarna moeten wij (weer terug) proberen te gaan naar een land waar vakkennis, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en langetermijndenken de doorslag geven. De consultants, bestuurskundigen en sociologen moeten weg van de plekken waar vakkennis en inhoud de doorslag geven. Alleen op deze manier zal het lukken om Nederland welvarend, vreedzaam en als fijne plek om te wonen, te houden.

Om bij de spoorperikelen terug te komen, de trein moet weer tegen een stootje kunnen:

Een trein die tegen sneeuw en vorst kan …. ongelofelijk!

Waarom kunnen de Zwitsers wel een trein in de sneeuw, tegen de helling op en bij -30 graden C laten rijden? Als je die vraag kunt beantwoorden ben je al op de goede weg!

Muninn versie 4.1.2 uitgebracht

Muninn versie 4.1.2 is uitgebracht. Ten op zichte van versie 4.1.1 is dit veranderd:

 1. Meerdere knoppen zijn vervangen door knoppen met ikonen. Dit zorgt voor ruimtebesparing en ziet er leuker uit.
 2. Database queries zijn verbeterd en versneld en de layout van de lijst met gegevens is verbeterd – de kolombreedtes passen zich nu beter aan.

Muninn kan gratis en onbeperkt geprobeerd worden met een maximum van tien (10) accounts. De binary is verder volledig funktioneel. Om een meer accounts te kunnen bewaren is een licentie nodig. Deze licentie is te verkrijgen in de Kiwanda Embedded Systemen webshop.

Muninn kan worden gedownload voor Mac OS X, Windows 7 en hoger (64 bit) en FreeBSD 13 (64 bit) .