Muninn 4.2.2 rev b uitgebracht

Muninn 4.2.2 rev b is uitgebracht. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Wijzigingen

 • Muninn gebouwd met de meest recente wxWidgets versie (3.2.2.1) . Deze versie bevat enkele fijne verbeteringen, dus een update van de Muninn binaries was gevraagd.
Munnin (Hebreeuws, Mac OS X)

Indien u interesse hebt in een multiplatform en multi-taal desktop applicatie die door mij voor u wordt ontwikkeld, neem contact op met mij via deze pagina.

Muninn 4.2.2 rev a uitgebracht

Muninn 4.2.2 rev a is uitgebracht. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Wijzigingen

 • Multi-taal gemigreerd naar nieuwe opzet, omdat wxWidgets een nieuwe opzet heeft geïntroduceerd.
 • Hebreeuws toegevoegd (ברוכים הבאים למשתמשים בשפה העברית) !
 • Spaans was weggevallen maar is nu weer zichtbaar (Mis disculpas por este error…..)

Indien u interesse hebt in een multiplatform en multi-taal desktop applicatie die door mij voor u wordt ontwikkeld, neem contact op met mij via deze pagina.

Gasprijzen deel 3 – of hoe u bestolen wordt door Rutte en consorten

Al weer een kort artikel over de idioot hoge gasprijzen in Nederland. Nederland, het land met de allergrootste gasreserves van (west-)Europa, knijpt de eigen burgers en bedrijven op een schaamteloze manier uit. Sancties tegen Rusland leiden niet tot problemen voor de Russen (integendeel : Gazprom boekt de hoogste winsten ooit sinds de oprichting er van), maar komen als een boemerang terug om de eigen bevolking een poot uit te draaien.

RTL nieuws publiceerde op 18 augustus een uitstekende grafiek die in alle openheid toont hoe de Nederlanders bestolen worden door de eigen overheid en de leveringsbedrijven:

Trek uw eigen conclusies. Naast de oorlogsverklaring aan de Nederlandse boeren (stikstof), de ondernemers (reddingspakket op kosten van de de ondernemers), de vissers (belazerd door regering) zijn alle andere Nederlanders ook doelwit van Rutte en zijn vrienden voor een enkele reis richting armoede. Onze regering is er niet voor ons, maar fungeert als knecht voor allerhande onduidelijke krachten die slechts een doel lijken te hebben: de Nederlander te onderwerpen en kaal te plukken. Ik zie geen andere reden meer waarom wij bijvoorbeeld 10x zo veel voor aardgas betalen als een Hongaar.

Overigens is bovenstaande grafiek al weer achterhaald. Rutte en zijn Europsese vrienden hebben besloten om Rusland heimelijk de oorlog te verklaren (nog meer sancties en wapenleveringen aan de Oekraïne) waardoor gisteren bekend werd gemaakt dat de gasprijs weer met 30% is gestegen. Begin nooit een oorlog tegen een tegenstander die je niet kunt winnen, zou je zeggen. Wel, dit is wat ons nu overkomt.

Het is tijd voor verandering. Dit kan zo niet langer doorgaan! Neer met Rutte.

De hoge gasprijs is niet de reden van de hoge leveringsprijs!

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Vanmorgen hoorde ik zowaar op het propagandakanaal van de overheid (Radio 1) een kritische noot over de gasprijs! Het blijkt dat Nederland, het land met de allergrootste gasvoorraad van West-Europa, ook het land is waar de eindgebruiker de hoogste prijs voor aardgas betaalt, in vergelijking met alle andere EU landen. Een normale situatie van vraag en aanbod bestaat dus niet wat aardgas betreft. In mijn vorige post gaf ik al aan waarom dit zo is – de Nederlandse overheid is de grote roofridder die zijn burgers in toenemende mate ontdoet van hun inkomen door een torenhoge belastingcomponent in de leveringsprijs van aardgas. Overigens is dit niets nieuws: in 2006 waren wij ook al de koploper in deze dubieuze lijst.

Het is treurig om te beseffen dat naast de “ereplaats” voor aardgas Nederlanders in vele andere gevallen ook aan het kortste einde trekken:

Het is tijd voor belastingverlaging. Denk daar over na de volgende keer dat u VVD stemt, want de VVD liegt al jaren als het gaat over belastingverlaging en verlichting van de lastendruk. Onder aartsleugenaar Mark Rutte zijn uw lasten in de jaren 2010-2020 gestegen met 4 procenten.

Gasprijzen

Oorzaak van de sterk toegenomen energiekosten in Nederland

Dit jaar schieten de energieprijzen omhoog. Enorme stijgingen zijn te zien in de kale gasprijs, veroorzaakt door tekorten en onzekere leveringsomstandigheden. Toch is het niet helemaal duidelijk of de hoge gasprijs echt de reden is voor de stijging van de leveringsprijs die door consumenten wordt betaald. In deze bijdrage wil ik in een kort onderzoek tonen naar de energieprijzen voor aardgas in Nederland gedurende de afgelopen tien jaren, en kijken naar de redenen voor de gestegen leveringsprijzen.

Als eerste is een (verre) terugblik noodzakelijk om een historische basis te krijgen voor het onderzoek. Onderstaande afbeelding komt uit een pdf die ik heb uit 2007:

Gasprijzen 1990-2007

Opvallend is dat in de jaren 1990-2006 de gasprijzen in Nederland, gezegend met de allergrootste gasvoorraad van West-Europa, fundamenteel harder stijgen dan in de rest van de EU. Het omslagpunt ligt in 2001, dus het jaar dat Nederland een periode van grote economische groei had genoten. De oorzaak kan worden gevonden in de (onlogische maar voor de staat lucratieve) koppeling van aardgas aan de olieprijs, een mechanisme dat nergens anders wordt gebruikt, alsmede de onwil van de staat om van stijgende belastinginkomsten af te zien, ook als het goed gaat met de overheidsfinanciën door de burgers onafgebroken steeds meer belasting af te troggelen voor aardgas.

Om de afgelopen tien jaren te onderzoeken gebruik ik een andere bron. Ik heb de gegevens van mijn energieleverancier (Greenchoice) samengevat in een tabel, om een beeld te krijgen van de opbouw van de energiekosten sinds 2013.

Dit is de tabel:

JaarGasprijs per m^3Gasprijs als % van het geheelBelasting per m^3Belasting verschil met vorig jaarBelasting CumulatiefBelasting als % van het geheelLevering+Netbeheer per dagLevering+Netbeheer als % van het geheel
20130,3544,88%0,301430100%38,65%0,5495616,46%
20140,3543,16%0,308462%102%38,03%0,5329618,81%
20150,3542,57%0,3121%103%37,95%0,614450119,48%
20160,3541,95%0,31822%105%38,14%0,614450119,91%
20170,2418731,82%0,375980215%122%49,47%0,614450118,71%
20180,2614330,94%0,4050387%130%47,94%0,665028121,12%
20190,3083432,05%0,483786516%152%50,28%0,672082417,67%
20200,2629925,70%0,552392712%170%53,98%0,73652720,32%
20210,2755426,27%0,58335435%179%55,62%0,759553318,12%
20220,869447,56%0,726735220%215%39,75%0,756709812,69%

Alhoewel de getallen over 2022 nog gedeeltelijk zijn, is duidelijk dat dit jaar echt anders wordt dan voorgaande jaren. Echter, kijkende naar de jaren 2013-2021 welke als normale jaren kunnen worden omschreven, valt het volgende te zien:

 • De kostprijs van aardgas zelf (de “kale” gasprijs) is al jaren stabiel. Dit hangt ook van het leveringscontract af, maar grote veranderingen zijn in mijn geval niet te zien.
 • De belasting op aardgas stijgt elk jaar (net als in de jaren 2000-2006). De stijging is veel groter dan de inflatie en daarmee belast de overheid de afnemers steeds meer. Cumulatief is in de jaren 2013-2021 (met nauwelijks inflatie) een stijging te noteren van 79% in de energiebelasting. Sinds het het aantreden van Rutte III (het vorige rampkabinet) stijgt de energiebelasting echt hard. Rutte IV (huidig en nog slechter rampkabinet) zet dit onverdroten door.
 • De beheerskosten zijn hoog en stijgen al jaren, van €0,54 per dag in 2013 naar €0,76 per dag in 2021.
 • De bijdrage van de kale gasprijs aan de totale kosten daalt al jaren. Van een aandeel van 44% in 2013 zakte de bijdrage van de kale gasprijs naar 26% in 2021. Omgekeerd kan gezegd worden dat belasting en beheerskosten stegen van 56% naar 74% in deze periode.

Over 2022 valt het volgende nog toe te voegen:

 • De schandalige belasting over belasting (BTW over energiebelasting) methode zorgt ook in 2022 voor een toename van de absolute belastingheffing. Bij een kale gasprijs van €0,87 per m3 wordt dit jaar €0,73 belasting geheven – een belastingquotum van 47%.
 • Het valt op dat de prijsschok van de kale gasprijs in 2022 (3x zo hoog geworden in vergelijking met 2021) er slechts toe geleid heeft dat de bijdrage van de kale gasprijs in de totale kosten gestegen is naar 47,6%. Dit is geen uitzonderlijke verhouding en vergelijkbaar met de 44% van 2013. De enorme belastingtoename in de gekozen periode dempt namelijk de toename van de kale gasprijs in het totaal aanzienlijk.

Geconcludeerd mag dan ook worden dat niet alleen de gasprijs de boosdoener is in de huidige kostenexplosie, maar vooral de enorm toegenomen belastingen en beheerskosten. Met andere woorden, vooral de staat is de grote boosdoener die grote groepen Nederlanders in financiële problemen brengt door onverkort door te gaan met een steeds grotere belasting op aardgas. Ook de netbeheerder gaat niet vrijuit, want ook deze heeft de afgelopen jaren de kosten behoorlijk opgejaagd. Wat de netbeheerder vrij pleit is de druk die vanuit de staat wordt opgelegd om versneld veel kosten te maken om het elektriciteitsnet uit te breiden.

Het is tijd om naar een realistischer aardgasprijs terug te gaan:

 • Hef de koppeling tussen aardgasprijs en olieprijs op. Er is geen enkel causaal verband tussen deze twee energiedragers in Nederland. Bepaal de gasprijs uitsluitend op basis van de kosten die gemaakt worden bij het winnen en het importeren van aardgas. Calculeer in deze prijs ook alle kosten, hoe royaal ook, om de inwoners van Groningen die schade ondervinden van de gaswinning, onmiddellijk en onverwijld te compenseren.
 • Breng de belastingheffingen terug naar een aanvaardbaar nivo zodat de kale gasprijs meer dan 70% van de totale energieprijs gaat uitmaken. Stop met het financieren van een verzorgingsstaat door de burgers van die staat steeds zwaarder te belasten. Als de belastingheffingen niet toereikend zijn voor de uitgaven, breng dan de uitgaven omlaag.
 • Belast de netbeheerder niet met doldwaze transitieplannen zodat deze de doorberekende kosten niet onnodig hoeven te verhogen.

Personeelstekort

Het lijkt wel of er steeds minder mensen bereid zijn om te werken in Nederland. Zo maar een bloemlezing van artikelen die pogen om de tekorten te verklaren:

De gebruikelijke excuses worden genoemd : “vergrijzing” (wat is dat ?), “niet teruggekomen na corona” (waar dan wel heen gegaan ?) , niet goed opgeleid (goh!) maar echt verklaren doen al deze drog websites niet.

De telegraaf komt nog het meeste in de buurt:

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2115917423/de-kwestie-hard-werken-moet-lonen

Maar ook dit is slechts een deel van het verhaal. Uiteindelijk kunnen de tekorten maar op een manier worden verklaard. Stel jezelf de vraag:

“Wie is John Galt?”

En als je het antwoord op deze vraag te weten komt, dan ken je de oorzaak van de tekorten.

boks.com server upgrade

boks.com draait op en nieuwe server! Ik heb mijn HP Proliant Microserver Gen 10 omgeruild voor een oudere maar veel snellere Microserver Gen 8.

De Gen 10 was weliswaar nieuwer, maar de ingebouwde (en niet te verwisselen) processor was een AMD Opteron, met twee cores zonder hyperthreading op 1,6 GHz.

De oudere Gen 8 maakt gebruik van een Intel Xeon E3-1265L (4 cores, 2x hyperthreading) op 2,4 GHz met turboboost (Enhanced Speedstep) tot 3,3 GHz.

Dit is duidelijk te merken – de site loopt sneller!

Om de Microserver in combinatie met FreeBSD de gelegenheid te geven “Enhanced Speedstep” te gebruiken moet OS aansturing in de BIOS expliciet worden aangezet.

In FreeBSD moet daarnaast ook de powerd daemon opgestart worden.

Nederland prutsland (2)

In een eerder bericht uitte ik mijn ongenoegen over falende overheidsinstanties waar onkundige mensen er een puinhoop van maken. Helaas blijft dit gewoon doorgaan: vanochtend las ik dat de begroting van de renovatie van de Afsluitdijk meer dan 2 keer zo hoog gaat worden – van €900 miljoen naar €2 miljard. Bovendien is de uitvoering vertraagd met ruim 3 jaren.

De oorzaak van deze enorme overschrijding: Rijkswaterstaat had informatie over golfhoogten en waterstanden fout aangeleverd. Alsof de Afsluitdijk er al niet sinds 1932 ligt, alsof kennis van waterstanden al niet sinds mensenheugenis in Nederland voorhanden is en tot de kerntaken van Rijkswaterstaat behoort. Blijkbaar kunnen mensen, die een miljard € aan belastinggeld mogen uitgeven, niet meer overweg met peilstok en tabel. Te beschamend voor woorden is alles wat ik er verder over wil zeggen.

Het is daarom de hoogste tijd dat prutsers die Toerisme hebben “gestudeerd” vertrekken bij cruciale overheidsdiensten als Rijkswaterstaat. Wanneer komt er weer een ingenieur terug in de directie van Rijkswaterstaat?

Muninn 4.2.1 rev b uitgebracht

Muninn 4.2.1 rev b is uitgebracht. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Wijzigingen

 • Kommentaar kan nu direkt worden gekopieerd naar het klembord:
Kommentaar naar het klembord gekopieerd (Mac OS X, Svensk)
 • Diverse vertalingen verbeterd m.b.t de sneltoetsen (onder andere Japans en Zweeds).
 • Diverse sneltoetsen zijn veranderd zodat een logische patroon ontstaat:
Nieuwe sneltoetsen (Mac OS X, Svensk)
 • Kopiëren van een wachtwoord (eerste of tweede) gaat nu altijd met Ctrl+K of +K . Het tweede wachtwoord wordt gekozen door tegelijkertijd indrukken van ⇧++K .
 • Het tonen van de wachtwoorden en kommentaar gaat via (⇧)++P.

Tekstbestanden versleutelen en herstellen

Daarnaast is het goed om de mogelijkheid in Muninn om bestanden te versleutelen en ontsleutelen hier te tonen. Muninn kan, naast wachtwoorden, ook complete tekstbestanden versleutelen met dezelfde onbreekbare cryptografie (AES-256) als de wachtwoordenversleuteling. De versleutelde versies kunnen via een onveilig medium worden verzonden, om bij aankomst te worden ontsleuteld met Muninn. Uiteraard is deze mogelijk ook geheel cross-platform (Mac OS X / Windows/ FreeBSD / Linux).

Stel dat een bestand, in dit geval een tekstbestand, moet worden versleuteld. Kies de optie “Tekstbestand versleutel” in Muninn en selecteer het bestand. Hieronder wordt weergegeven hoe dit in zijn werk gaat:

Een bestand kiezen dat moet worden versleuteld met Muninn ’s versleuteling (Mac OS X, Italiano)

en vervolgens

Geef aan waar het versleutelde bestand moet worden opgeslagen (Mac OS X, Italiano)

De versleutelde versie is onleesbaar:

Onleesbaar, daarom getoond in de Terminal

Om het bestand te herstellen wordt Muninn ook gebruikt. Het versleutelde bestand kan wordt ingelezen met “Tekstbestand ontsleutelen”:

Kies het versleutelde bestand (Mac OS X, Italiano)

Geef vervolgens aan waar de ontsleutelde versie moet worden bewaard:

Kies het versleutelde bestand

Het bestand wordt dan weer hersteld:

Versleuteld bestand is weer hersteld en kan gelezen worden.

Muninn kan dus ook gebruikt worden om gevoelige informatie in tekstbestanden veilig te bewaren.

Pim Fortuyn 20 jaren geleden vermoord

Gisteren was het alweer een triest jubileum – nu al weer dan 20 jaren geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Tien jaren geleden refereerde ik ook al aan deze datum, met een observatie van de toestand in 2012. Het is misschien een goed moment om in 2022 weer stil te staan bij de zaken die Fortuyn benoemde in zijn boeken en die zo’n grote rol speelden in zijn populariteit. Ik licht er drie punten uit:

 • Immigratie. Fortuyn wees in de jaren negentig op het feit dat Nederland gebukt ging onder een tomeloze immigratie die het fundament onder de samenleving aantastte. Ook de import van religies die in wezen vreemd zijn aan de open liberale samenleving die Nederland is was voor hem een groot punt van zorg. Wat is de stand van zaken anno 2022: Nog steeds een onstuitbare immigratiegolf die onze binnensteden volledig verandert, voor acute woningnood zorgt en onrust en criminaliteit (Ter Apel) veroorzaakt. Het gaat maar door, elk jaar komen zo’n 80.000 – 100.000 mensen bij. Het is onhoudbaar maar niemand doet er iets aan.
 • Bestuurscultuur. Fortuyn sprak over de kille technocraten van de paarse kabinetten, die ver van de bevolking stonden en niet de waarheid spraken over hun bedoelingen en motieven. Anno 2022 is het zo mogelijk nog erger geworden, met opperleugenaar Rutte, klimaatheks Kaag en offshore leugenaar Hoekstra aan het bewind. Het treurige leugenkabinet Rutte 2 werd opgevolgd door het zo mogelijk nog ergere Rutte 3, wat tenslotte werd weggestuurd vanwege wanbeleid maar reïncarneerde in het ultieme meelijwekkende Rutte 4 dat op dit moment de regering vormt. Concluderend kan worden gesteld dat het nog veel erger geworden is dan de paarse kabinetten.
 • Onderwijs. In de jaren negentig wees Fortuyn er op dat schaalvergroting er zorgde dat onderwijs massaler en slechter werd. Anno 2022 is het nog massaler en grootschaliger geworden. Het aantal studenten is verdubbeld sinds 2005. Studentensteden barsten uit hun voegen en krijgen les in monstercollegezalen met duizend toehoorders. Instellingen klonteren samen en krijgen bestuurslaag op bestuurslaag om de diverse binnengeharkte onderdelen geforceerd samen te voegen. Zelfs de kleuterschool om de hoek heeft tegenwoordig een “college van bestuur (zo’n nietszeggende gezwollen kreet voor iemand niet voor de klas staat maar wel heel goed weet hoe onderwijs moet worden verzorgd)” en basisscholieren gaan binnenkort ook als “studenten” door het leven die “tentamen” doen. Daarnaast is het zo dat Nederlandse universiteiten en hogescholen worden geteisterd door een zwerm buitenlanders, die voorrang krijgen op Nederlandse studenten omdat zij meer geld in het laatje brengen bij de instellingen. Nederlandse studenten die bijvoorbeeld Elektrotechniek of Luchten&Ruimtevaart willen studeren in Delft (wat ik heb gedaan) worden nu gedwongen door allerlei toegangsbeperkingen heen te komen – numerus fixus, toelatingstest enz. Deze maatregelen zijn er alleen maar om de buitenlanders stiekem voorrang te kunnen geven, want een toelatingstest is gewoon onnodig – in Nederland is het VWO diploma de rechtsgeldige manier om toegelaten te worden, niet een toets daar nog bovenop. Inmiddels is 40% van de eerstejaars studenten uit het buitenland. Leve de globalisering die ons koloniseert en slaaf maakt in eigen land. Fortuyn zag dit ook, en net als bij de vorige punten kan alleen maar worden vastgesteld dat het nog erger geworden is.

Laten we hopen dat over tien jaren, als ik nogmaals terug keer naar deze herinnering, de zaken ten goede gekeerd zijn. U kunt helpen door niet op mensen als Rutte of Kaag te stemmen, dat zou al een grote stap vooruit zijn!